Teknik Digital transformation

Så funkar OpenShift

Modern programmering: Använd Kubernetes-teknik för att dela upp applikationen i mikrodelar baserat på stödfunktioner och placera dessa i containrar. Hängde du inte med? Lugn, vi förklarar hur det hänger ihop.

PostNord Strålfors har gått över till en ny plattform för mjukvaruutveckling: Red Hats OpenShift. Det är en Platform as a Service (PaaS) där man kan bygga och drifta program, vilket ger många fördelar för våra kunder. Så här fungerar det:

Systemet är baserat på open source-programvaran Kubernetes. Det är ett container-orkestrerings-system som man – häng nu med här – använder till att bryta isär programvara till mikrodelar för att kunna anpassa skalbarheten vid behov. Var det svårt att följa med i svängarna? Det låter faktiskt mer komplicerat än vad det är. Låt oss ta en liknelse med en bilproduktion.

Bryter isär programvara till stödfunktioner

Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors

När en ny bilmodell ska byggas så behöver projektgruppen inte utveckla motor, ratt och hjul själva från grunden – de olika delarna görs av experter inom respektive område. Likadant blir det när man bygger program i Kubernetes-baserade plattformen OpenShift. När ett nytt program ska tas fram så bygger man inte upp allting nytt från grunden. Istället bryter man upp applikationen i sina enskilda mikrodelar – stödfunktioner – och bygger dem separat som egna små stödapplikationer. Det innebär att man med tiden bygger upp ett bibliotek med olika färdigbyggda stödfunktioner som sedan kan återanvändas till andra program.

– Med Kubernetes-teknik behöver man inte uppfinna hjulet flera gånger. Istället för att bygga hela program som ska klara många saker, så bygger vi var funktion för sig som en egen enskild applikation som läggs i OpenShift. Om vi behöver en funktion i ett program så kan vi använda den stödapplikation som redan finns utvecklad, säger Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors.

– Med OpenShift kan vi skala upp eller ner så mycket som behövs, i en timme eller i en minut, säger Jonas Westlund.

Hemligheten ligger i containern

Magin med OpenShift är att det använder så kallade containrar. I en container finns det en helt fristående och självgående mikroversion av ett operativsystem. I varje container utvecklas och körs en enskild stödfunktionen. Skillnaden är stor mot traditionell utveckling, där man programmerar på en virtuell server. Med en sådan lösning kan det uppstå problem, exempelvis om den virtuella servern ligger på utvecklarens egen dator.

– Om jag och min kollega sitter på olika laptops, och den ene har uppdaterat sitt operativsystem och sina funktionsbibliotek, men den andra inte har gjort det, så kan det uppstå buggar, säger Jonas Westlund och fortsätter:

Sophia Schwanborg, enterprisearkitekt på PostNord Strålfors Sophia Schwanborg, enterprisearkitekt på PostNord Strålfors

– När alla utvecklare arbetar i samma container så är allt identiskt överallt, och då uppstår inga problem. Det sparar tid och resulterar i en bättre kvalitet och högre driftsäkerhet.

En annan fördel med containers är att de skapar en stor flexibilitet.

– Med en containerplattform kan vi skapa containerkluster i våra egna datacenter och sedan flytta dem efter behov. Det är en stor fördel om exempelvis en kund vill köra sina program inom ett specifikt geografiskt område, säger Sophia Schwanborg, enterpricearkitekt på PostNord Strålfors.

Skalbar vid behov

Eftersom OpenShift körs via molnet eller ett privat moln, så kan varje program eller stödfunktioner tilldelas mer datorkraft precis när det behövs. Och om det behöver utvecklas en ny stödfunktion så är processorkapacitet och lagringsutrymme för en ny container bara ett knapptryck bort.

– Med OpenShift kan vi skala upp eller ner så mycket som behövs, i en timme eller i en minut, säger Jonas Westlund.

Inspiration och fördjupning

OpenShift från Red Hat

Snabbare utveckling med skalbar mjukvara

Skalbar i realtid, högre kvalitet och driftsäkerhet samt 30 % snabbare kundanpassningar. Fördelarna för våra kunder är många när vi byter till en ny framtidssäkrad plattform för mjukvaruutveckling.

Erika-Hjerten_16-9.jpg

Så framtidssäkrar du företagets kundkommunikation

Accelererande digitalisering och medvetna kunder som efterfrågar valmöjligheter ställer höga krav på företag när det gäller kommunikation och betalningar. PostNord Strålfors sitter på expertisen som krävs för att lyckas.