Teknik Digital transformation

Snabbare utveckling med skalbar mjukvara

Skalbar i realtid, högre kvalitet och driftsäkerhet samt 30 % snabbare kundanpassningar. Fördelarna för våra kunder är många när vi adderar en ny framtidssäkrad plattform för mjukvaruutveckling.

Betydligt snabbare programutveckling och serverkapacitet som kan skalas upp vid behov – i realtid. Det blev resultatet när vi frångick de traditionella processer som använts i IT-branschen i många år, och i stället satsade på nya moderna arbetssätt. För att komma dit behövde vi hitta en plattform som stöttar en modern utvecklingsmiljö.

Efter utvärdering av olika alternativ så landade valet på OpenShift från Red Hat. Det är en Platform as a Service (PaaS) där man både utvecklar och driftar program. Fördelen är att man i OpenShift arbetar på ett annat sätt än vid traditionell programmering. Istället för att programmera varje enskild applikation från grunden så fragmenterar man programmeringen till stödfunktioner, som kodas var och en för sig i ett privat litet mjukvaru-universum, en så kallad container.

Läs mer om hur det fungerar i artikeln ”Så funkar OpenShift”

Varje stödfunktion programmeras av ett team som är experter på just den funktionen, vilket resulterar i högre kvalitet och driftsäkerhet. Men det är bara en av fördelarna.

– Med Red Hat OpenShift får vi en framtidssäkrad och skalbar miljö som gör att vi kan leverera snabbare och med bättre kvalitet åt våra kunder, säger Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors.

Skalbar i realtid

Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors

Eftersom vi kör OpenShift via privat moln i våra egna nordiska datacenter – eller om kunden så vill, via det vanliga molnet på servrar i ett specifikt geografiskt område – så kan varje applikation tilldelas mer datorkraft precis när det behövs. Denna skalbarhet ger stora fördelar för våra kunder. Om man exempelvis får ett plötsligt behov av att snabbt skicka ut stora mängder SMS, om man går över från enkel- till dubbelriktad kommunikation med kunderna, eller om datavolymerna månadsvis ökar under faktureringstider, så kan systemet enkelt skalas efter det förändrade behovet.

– Tack vare skalbarheten så kan kapaciteten ökas eller minskas i realtid, vilket gör att stora datavolymer och höga överföringshastigheter inte blir en begränsning. Det är en jättestor fördel, säger Jonas Westlund, utvecklingschef på PostNord Strålfors.

Snabbare kundanpassningar

En annan stor fördel är att systemet gör det mycket snabbare att utveckla både helt nya program och skräddarsydda kundanpassningar av befintliga applikationer: Med Red Hat OpenShift går det cirka 30 procent snabbare att leverera ny programvara. Det beror bland annat på att en stödfunktion som är utvecklat åt program A enkelt återanvänds i program B.

Den snabbare utvecklingen beror även på att organisationen anpassas efter systemet. Utifrån input från Red Hat har PostNord Strålfors utvecklare nu grupperat sig i en domänstruktur, där varje utvecklargrupp specialiserar sig och programmerar inom ett enskilt område.

– Genom vårt partnerskap har PostNord Strålfors absorberat kunskap från Red Hats erfarenheter kring hur man bygger en organisation runt marknadens mest kompletta, moderna och öppna applikationsplattform, för att nyttja OpenShifts fulla kapacitet. Resan vi har påbörjat tillsammans har varit ett rent nöje, säger Peter Johansson, kundansvarig på Red Hat.

Med OpenShift slipper dessutom utvecklarna att lägga värdefull tid på att sätta upp servrar och vänta på leverans av komponenter – en process som kunde ta en vecka, eller i värsta fall flera månader. Nu, när utvecklarna behöver processorkraft och lagringsutrymme till ett nytt projekt, sätter de istället upp det direkt via OpenShift-molnet med ett knapptryck.

Sophia Schwanborg, enterprisearkitekt på PostNord Strålfors Sophia Schwanborg, enterprisearkitekt på PostNord Strålfors

– Med Open Shift ökar vi driftstillförlitligheten i våra tjänster ännu mer, vilket innebär mycket få eller inga oplanerade störningar alls. Samtidigt gör det att vi får snabbare ut uppdateringar och nya tjänster. Det är till stora fördelar för våra kunder, säger Sophia Schwanborg, enterprisearkitekt på PostNord Strålfors, som är mycket nöjd med valet av plattform:

– Open Shift är den bästa plattformen för våra behov. Det är ett slipat verktyg med förmågor som inte hittas i någon annan plattform, som självläkning genom automatisk synkronisering mellan enheter och automatiserad moln-orkestrering. Det ger oss en förbättrad förmåga och kapacitet till innovation och utveckling av nya tjänster.

OpenShift togs i drift under våren 2022 och användes inledningsvis i ett pilotprojekt att ta fram en ny kundportal åt våra kunder. Efterhand kommer samtliga av våra lösningar att utvecklas i OpenShift.

Inspiration och fördjupning

Red Hat OpenShift

Så funkar OpenShift

Modern programmering: Använd Kubernetes-teknik för att dela upp applikationen i mikrodelar baserat på stödfunktioner och placera dessa i containrar. Hängde du inte med? Lugn, vi förklarar hur det hänger ihop.

Erika-Hjerten_16-9.jpg

Så framtidssäkrar du företagets kundkommunikation

Accelererande digitalisering och medvetna kunder som efterfrågar valmöjligheter ställer höga krav på företag när det gäller kommunikation och betalningar. PostNord Strålfors sitter på expertisen som krävs för att lyckas.