Sex digitala trender att hålla koll på 2022

Om det är någonting de två senaste åren har visat världen, så är det att transformation alltid är möjlig. Aldrig tidigare har människors arbete och levnadsmönster förändrats så mycket på så kort tid – och aldrig tidigare har digitaliseringen rört sig så snabbt inom alla grupper i samhället.

Marknadstrender Digital transformation

Mattias Norén, Head of Strategy and Business Development, PostNord StrålforsMattias Norén, Head of Strategy and Business Development.Det handlar helt enkelt om en gemensam vilja och drivkraft, de viktigaste pusselbitarna i en transformation, oavsett om vi pratar om anpassningar efter pandemin eller förändringar av ett företags affärsmodell.

– Under 2022 kommer Covid-19 med all säkerhet fortsätta att påverka våra liv och verksamheter. Och om det inte är den som gör det, så är det något annat som dyker upp och förändrar våra liv – om och om igen. Innovativt och flexibelt tänkande är ett måste i en värld under ständig förändring, säger Mattias Norén, Head of Strategy and Business Development på PostNord Strålfors.

 

Pandemin har påskyndat Digital first

När pandemin slog till ändrades vårt sätt att arbeta och interagera med varandra. Digitaliseringen har accelererat rekordsnabbt, såväl på arbetet som privat och i interaktionen mellan kund och leverantör. Hos oss på PostNord Strålfors ökade till exempel våra kunders digitala kommunikation med över 30 procent under 2021 och totalt genomfördes 900 miljoner digitala transaktioner.

En internationell undersökning gjord av McKinsey & Company visar att covid-19-pandemin drastiskt accelererat digitaliseringen av interaktioner mellan kunder och leverantörer.

Detta otroliga hopp framåt i utveckling kommer innebära stora fördelar för oss alla men också tydliggöra vissa kritiska utmaningar som uppstår i den nya post-coronavärlden. Vi ser att stora förändringar har skett i den förväntade nivån inom bland annat säkerhet och datahantering, samt användarupplevelser och kunddialog. För att möjliggöra en bra nivå i en alltmer digital värld, krävs ny smart teknik. Här ser vi utvecklingen inom artificiell intelligens, big data och automatisering som den allra viktigaste möjliggöraren om den utnyttjas rätt.

The Power of Change

Alla delar av vår vardag omdefinieras just nu – från affärsmöten och arbetsplatser till hur vi betalar och interagerar med varandra, professionellt som privat. Förändring har blivit den enda konstanten i våra liv, men ändå finns det en betydande brist på insikt i hur vi ska tänka och agera för att kunna dra nytta av den. Att ta till vara på förändringens kraft är med andra ord högsta prioritet.

Det allra viktigaste för att kunna hantera den snabba utvecklingen är att inte se åt andra hållet. Vi kommer inte undan tekniken och vi hamnar alldeles för långt efter om vi inte är öppna för förändring.

Eller som författaren och föreläsaren Jonathan McDonald beskriver det, ett företags affär är som en väderkvarn med fyra blad – syfte, människor, produkt och process. Det handlar helt enkelt om att få dessa fyra blad att fungera i harmoni med varandra. Det är först då som förändringens vindar kan driva företagens framgång.

Fokus på hyperindividualisering

Vi lever i en tid av hyperindividualisering. Vi människor vill känna oss speciella och uppmärksammade och nu kan tekniken möta oss i detta, men då måste vi förstå och svara på kundernas individuella behov. Utmaningen, såväl som möjligheten, finns i att identifiera de exakta ögonblicken då kunden letar efter en specifik produkt, information eller tjänst, och vara precis där och då för att leverera det de letar efter. Enligt Google är fönstret för att ge användaren det de letar bara några enstaka sekunder – ett så kallat mikroögonblick.

Många av våra kunder arbetar med administrativ kommunikation och vi vet av erfarenhet att transaktionsögonblicket är enormt viktigt – vårt mikroögonblick. Ofta är det en enda kontaktpunkten med kunden för exempelvis ett energibolag som säljer sina tjänster via abonnemang. Nu när de första digitala generationerna växer upp blir detta ännu viktigare. Ju större digital vana en konsument har, desto viktigare är det att möta upp med rätt budskap, på rätt sätt, på rätt plats, i rätt tid och i rätt kanal, till exempel på fakturan eller i betalflödet.

Framtidens betalningslösningar

De senaste åren har konkurrensen inom betalningslösningar och andra finansiella tjänster ökat kraftigt. Det finns allt fler leverantörer och bättre och säkrare tjänster än någonsin tidigare. Det finns ett brett utbud av konkurrerande internationella, nationella och nischade lösningar som verkar sida vid sida. Kunderna vill idag kunna välja mellan de mest populära alternativen, oavsett om de är globala, nordiska eller nationella. Många aktörer i ett ekosystem och bra samarbeten är då nyckeln till framgång.

I Norden är P27-samarbetet mycket spännande. Det har kallats för framtidens finansiella motorvägsnät och målet är en ny betalningsinfrastruktur för 27 miljoner människor som ska stärka handeln mellan de nordiska länderna.

Sedan EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 infördes, kan företag som tillhandahåller betaltjänster få tillgång till bankkunders kontoinformation och bankkonton. Detta har öppnat marknaden för massor av nya, digitala betaltjänster. De senaste åren har så kallade A2A-betalningar (Account2Account) fått ett stort uppsving i takt med att kraven på slutanvändarna ökat på snabba, effektiva och användarvänliga betallösningar. Open Banking och A2A löser dessa utmaningar och öppnar för ännu fler spännande användningsområden.

Ökande krav på compliance och IT-säkerhet

Idag förväntar sig alla anpassning och flexibilitet. Som konsument vill man att produkten ska vara skräddarsydd – något som också är drivkraften bakom många trender i dag. Samtidigt ser vi hur försiktighet kring persondata hela tiden ökar. Vi vill ha absolut anpassning – som kräver kunskap om användaren – samtidigt som vi ogärna delar med oss av personlig information. Det är en intressant utveckling och två komplexa antitrender.
 
Översatt till företagsvärlden så går det idag inte att driva ett företag utan att utgå från kundernas preferenser – samtidigt som du måste ha total koll på informationssäkerhet, GDPR, personsäkerhet, miljöarbete och kvalitet – och respektera dina kunders integritet. Det kräver ett kontinuerligt arbete.

Digitalisering driver hållbara lösningar

Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att nå klimatmålen och kan bidra med en utsläppsminskning från 15 till 30 procent de närmaste tio åren enligt forskningen. Områden där digitalisering kan bidra är bland annat smartare användning av gemensamma resurser, ökad flexibilitet och bättre mätbarhet. Men digitala lösningar öppnar också för en dematerialisering från fysiskt till digitalt. Förändringen i hur vi konsumerar musik – från cd-skiva till streamingtjänster – är exempel de flesta kan relatera till. Detsamma gäller elektronisk kontra fysisk kommunikation, där digitalisering leder till minskad förbrukning av skog och papper.

Kivra, som bland annat levererar digitala brevlådor, har nyligen tagit fram en rapport, Vägen till framtidens post. Rapporten visar att konsumenterna föredrar digitala utskick från företag och andra verksamheter som de har kontakt med och att det är mer hållbart för miljön.

 
Mattias-Noren_Round_480x480.jpg
Mattias Norén
Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors

Mattias Norén leder ett erfaret och mycket motiverat team av produktchefer, affärsutvecklare och specialister på Postnord Strålfors som tillsammans arbetar för att vi ska kunna vara våra kunders naturliga partner i digitaliseringsprocessen.

Följ PostNord Strålfors på LinkedIn
The-future-of-payment_16-9_3.jpg

Framtidens betallösningar

De senaste åren har konkurrensen inom betalningslösningar och andra finansiella tjänster ökat kraftigt. Det finns allt fler leverantörer och bättre och säkrare tjänster än någonsin tidigare. Ta del av inspiration och goda råd från Nordens ledande experter, insikter i hur andra verksamheter har löst sina utmaningar och spännande framtidsspaningar om olika lösningar och trender.

Compliance_16-9.jpg

”I grund och botten handlar det om tillit”

PostNord Strålfors hanterar enorma mängder personuppgifter varje dag. – I grund och botten handlar det om tillit, att våra kunder och medarbetare ska känna sig helt säkra på att vi kan leverera det vi lovat, både digitalt och fysiskt. Och att vi hanterar kundernas data på ett rätt och säkert sätt, säger Martin Nyberg, Chief Compliance Officer på PostNord Strålfors.

Digitalization-and-environmental-impact_16-9.jpg

Så kan digitalisering sänka ditt företags miljöpåverkan

Visste du att 100 000 pappersfakturor kan motsvara 14 600 kilometer bilkörning eller en resa till Thailand tur och retur? Genom att digitalisera mera kan du bidra till en grönare planet. Vi förklarar hur.