Minska kostnaderna med automatiserade processer

I en snabbföränderlig värld ställer kunderna högre krav. Då behöver du som verkar inom energibranschen kunna personifiera kommunikationen i rätt kanaler – på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.

Kontakta oss

Bransch Energi & samhällsservice

Underlätta arbetet för kundservice med effektiv och personlig kommunikation

Energisektorn tar emot all slags information från kunder, myndigheter och andra företag. Med lösningar och stöd för att samla och distribuera all inkommande kommunikation på ett och samma ställe hjälper vi er att spara tid, resurser och att effektivisera arbetet tvärfunktionellt. Det är länge sedan energibranschens kunder och intressenter nöjde sig med en månatlig kontakt med sin leverantör – nu förväntas en effektiv och personlig kommunikation.

Gör fakturan till digital kommunikationskanal

Era kunddata är en perfekt utgångspunkt för att skapa relevant innehåll. Men om innehållet inte levereras på rätt sätt och fångar kundens uppmärksamhet når inte budskapet fram. Genom att utveckla fakturorna till en modern, personlig och digital touchpoint minskar belastningen på kundservice.

Dynamisk kommunikation – En lösning för dynamiska och interaktiva fakturor som anpassar sig automatiskt efter kanal.

Läs mer om Dynamisk kommunikation

Rätt information till rätt person med digital posthantering

Vi digitaliserar det fysiska postrummet. Vår Digital Mailroom-tjänst ser till att er inkommande kommunikation – oavsett om den är digital eller fysisk – läses av och skickas till rätt mottagare. Allt sker helt automatiserat.

Digital Mailroom – Digital automatiserad posthantering - effektiv, snabb och säker.

Läs mer om Digital Mailroom

 

Skanna arkivet för maximal tillgänglighet

Hur gör du idag för att svårtillgängligt historiskt material ska bli lättillgängligt? Hur hanterar ni era fysiska handlingar? Vi hjälper er att scanna och digitalisera alla dokument – oavsett hur långt bak i tiden de går. Låt papper i källaren bli till digitala filer och spara både tid och resurser.

Arkivskanning – En lösning som effektivt digitaliserar fysiska arkiv, allt från avtal till HR-arkiv.

Läs mer om Arkivskanning

Lagra inkommande och utgående kommunikation

Vi hjälper er att lagra all inkommande och utgående kommunikation på ett och samma ställe. Genom att digitalt arkivera olika typer av data blir det mer effektivt och lättillgängligt för olika avdelningar att snabbt hitta det de söker, vilket minskar ledtider och skapar en bättre kundupplevelse.

eArkiv – Digital arkivering med hög säkerhet och full spårbarhet.

Läs mer om eArkiv

 
Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG1_2402.jpg
Jeanette Wittgren
Sales Manager, PostNord Strålfors

Vill du veta mer om hur du gör er kommunikation mer kostnadseffektiv och hållbar – och möter kundens krav? Kontakta oss så berättar vi mer.

+46 (0)76 881 20 51
Jeanette.Wittgren@Stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Sigtuna-kommun_16-9_3.jpg

Digitalisering av inkommande post halverar handläggningstiden

Sigtuna kommun är först ut bland Sveriges kommuner att införa digital posthantering. – Att digitalisera den inkommande posten gör vår hantering både enklare och effektivare, samtidigt som posten blir spårbar, säger Åsa Otterbjörk, IT- och digitaliseringschef vid Sigtuna kommun.

Eon_16-9.jpg

E.ON är redo för nästa steg

Det har gått riktigt snabbt för digital kundkommunikation att bli det normala för energiföretaget E.ON. – För bara några år sedan var det ett komplement och nu är det precis tvärtom. Det gör det bekvämare för våra kunder och enklare för oss, säger Mikael Bladh, Head of Back Office.

Energibranschen minskar kostnader

Energibranschen minskar kostnaderna med effektiva lösningar

Tillgänglighet till information är allt och vikten av att förstå kundens resa är mer avgörande än någonsin. Så hur gör du när kraven från kunderna ändras samtidigt som ledningen förväntar sig minskade kostnader? Vet du hur du går vidare? Tillsammans med oss inleder du en resa som gagnar alla inblandade parter.

Guide med tips för framtidens energibolag

I Energibranschens guide till smartare kommunikation presenterar vi flera utmaningar och lösningar för att förbättra kommunikationen, öka lojaliteten, arbeta mer effektivt och digitalisera för en hållbar agenda inifrån och ut. 

Ladda ner guiden

Energiguide_Faksimil-SE_Circle_Bg-Green_G4.jpg