Framtidens kommunikation är personaliserad och kanaloberoende

Jeanette Wittgren, KAM Sales PostNord Strålfors, talade på Smarter Communication Day i Stockholm om kommunikation i Omnichannel. Det innebär att slutkunden utan hinder kan röra sig mellan flera olika kanaler.

jeanette-wittgren-01-smarter-communication-day-2018-stockholm.jpg

Dagens kundkommunikation blir mer och mer utmanande. För att lyckas behöver företag sätta sig in i kundens behov och leverera upplevelser som överträffar förväntningarna.

– Jag har världens roligaste jobb som får hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar i den nya tiden, sa Jeanette Wittgren.

Digitaliseringen innebär att konkurrensen ökar, det har blivit lättare att jämföra olika företags tjänster och att byta när den befintliga leverantören inte håller måttet.

– Det är till och med så att kundnöjdheten minskar i det digitala sammanhanget. Den uppkopplade kunden förväntar sig mycket mer än tidigare, berättade hon.

I dag vill mottagarna själva välja hur de ska ta emot information beroende på innehåll och meddelande, de vill ha en konsekvent upplevelse oavsett kanal. För att det ska vara möjligt krävs kommunikation i Omnichannel.

– Det innebär hög tillgänglighet, enorma säkerhetsutmaningar och stor respekt för slutkundernas integritet, sa Jeanette Wittgren.

PostNord Strålfors utvecklar ständigt sina tjänster för att möta behoven.

– Vi hanterar årligen 770 miljoner tryckta utskick och 250 miljoner digitala meddelanden, berättade Jeanette Wittgren.

För PostNord Strålfors är målet att dessa också bygger goda relationer.

LADDA NED PRESENTATION (PDF, 4,9 MB)