Events Summit 2019

Kundinsikt årets tema på Smarter Communication Summit

För första gången hölls Smarter Communication Summit på PostNords huvudkontor i Solna. Kunder och samarbetspartners samlades i Kristinasalen för att lära sig mer om hur kundinsikt och digitala tjänster kan användas för att skapa bättre kundupplevelser.

Ylva Ekborn, CEO PostNord Strålfors och Martin Persson, Head of Sales Sverige, inledde årets Smarter Communication Summit med att uppmärksamma PostNord Strålfors 100-årsjubileum och tacka alla kunder och medarbetare som varit avgörande för resan. Sedan det första tryckeriet öppnade i Ljungby har företagsandan präglats av innovation, mod att förändras och förmågan att ta till sig ny teknik. Alltid i nära samarbete med kunderna.
 
I dag är det digitaliseringen som ställer krav på teknisk transformation, inte minst när det gäller kommunikation. Martin Persson berättade att företaget i dag ser framtiden inom kommunikation i Omnichannel. Mängden kommunikation i samhället ökar och precis som att man inom e-handeln talar om kundupplevelser med ”zero friction” så behövs strategier för hur kundkommunikation ska utformas efter mottagarnas krav och förväntningar i en allt mer uppkopplad och digitaliserad värld -  där personifierat, enkelhet och valfrihet är ledord.  
 
Energibolaget Kraftringen var också på plats och berättade om hur en Customer Journey Mapping resulterade i en ny kommunikationsstrategi och ökad digitalisering med målet att nå kunderna där de befinner sig.
 
Dagens två externa keynote-talare satte bägge två människan i centrum. Futuristen Gustaf Josefsson Tadaa talade om vikten av autenticitet och engagemang när digitaliseringen vänder upp och ned på befintliga strukturer och barnboksförfattaren och programmeraren Linda Liukas lyfte behovet av att människor från fler åldrar och yrkesgrupper bidrar med sina unika perspektiv till den tekniska utvecklingen.

Talare på Smarter Communication Summit

Gustaf-Josefsson-Tadaa_16-9.jpg

Digitaliseringen skapar nya förväntningar

Kraven på företagen ökar när digitaliseringen driver utvecklingen i en hastighet som saknar motstycke i den mänskliga historien. Samtidigt blir kunskap en färskvara med allt kortare hållbarhetstid.

Linda-Liukas_16-9.jpg

Teknikutvecklingen gynnas av människors olikheter

Fler infallsvinklar behövs om vi ska kunna lösa framtidens problem, det menar barnboksförfattaren och programmeraren Linda Liukas. Med barnboksserien Hello Ruby öppnar hon teknikens förtrollande värld för de unga.

Erik-de-la-Motte_16-9.jpg

Kraftringen stärker lojaliteten med datadriven kommunikation

En Customer Journey Mapping identifierade de svaga punkterna i Kraftringens kundkommunikation. Nu använder bolaget kunddata för att kommunicera med kunderna på deras villkor.

Mattias-Noren_16-9.jpg

Så kan dynamisk kommunikation ge starkare kundrelationer

Med dynamisk och interaktiv kommunikation är det möjligt att både möta mottagarens krav och stärka kundrelationen genom personliga budskap, ett adaptivt format och inspirerande innehåll.

Anne-Christine-Lane_16-9.jpg

Ökad kundservice med virtuell assistent

Artificiell intelligens är något vi möter allt oftare i vår vardag, många gånger utan att veta om det. PostNord har använt tekniken för att skapa en virtuell medarbetare som är tillgänglig för kunderna alla dagar i veckan.