Nå ut och nå fram – med dynamisk kommunikation

PostNord Strålfors lösning för dynamisk kommunikation ger möjlighet till personaliserade erbjudanden och interaktiviva lösningar. Mattias Norén, Head of Business Development, demonstrerade hur tekniken kan användas för att förbättra kundupplevelsen.


Mattias Norén, Head of Business Development PostNord Strålfors

Digitaliseringens genomslag har inneburit att kunden inte bara är redo för förändring, de förväntar sig den. Vikten av att själv få bestämma i vilken kanal man vill ta del av information nämns allt oftare som en kritisk faktor då konsumenter väljer leverantörer av produkter och tjänster.

– Digitaliseringen påverkar konsumenters beteenden och förväntningar på företag i dag. Konsumenter förväntar sig mer än ett standardiserat kundbemötande eller tjänst. Företag måste anpassa sin kommunikation efter vem mottagaren är och beroende på vilken relation man har med företaget, säger Mattias Norén.

I dag vill 64 procent av konsumenterna att bemötande och tjänster anpassas efter tidigare interaktioner och 78 procent förväntar sig att kunna använda olika kanaler beroende på kontext – ibland under en och samma transaktion (Källa: State of the Connected Customer, Third Edition 2019, Sales Force Research).

Med dynamisk och interaktiv kommunikation är det möjligt att både möta mottagarnas krav och stärka kundrelationen genom personliga budskap, adaptivt format och inspirerande innehåll.

Företag måste anpassa sin kommunikation efter vem mottagaren är och beroende på vilken relation man har med företaget.

Under Smarter Communication Summit demonstrerade Mattias Norén hur PostNord Strålfors lösning för dynamisk kommunikation fungerar och vilka möjligheter som finns. Utöver att dynamiska dokument anpassar sig automatiskt till olika enheter finns stora möjligheter att lägga till komponenter som film, chatt och enkätundersökningar riktat till olika målgrupper för att skapa en så personifierad kommunikation som möjligt – utan att användaren behöver lämna det aktuella fönstret.

PostNord Strålfors lösning för dynamisk kommunikation möts konsumenternas krav samtidigt som den ökar företagens möjligheter till merförsäljning och varumärkesbyggande.

Dynamisk Kommunikation från PostNord Strålfors

Nå fram med dina budskap. Använd personaliserade erbjudanden, interaktivitet och adaptiva dokument så får kunderna anledning till att öppna ditt dokument.

Läs mer om Dynamisk Kommunikation