Effektiv och hållbar helhetslösning

Samarbetet mellan Skånetrafiken och PostNord Strålfors underlättar alla processer. Den unika lösningen är både miljövänlig och effektiv.

Företaget

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med huvudkontor i Hässleholm. Uppdraget är att ansvara för kollektivtrafik och serviceresor i Skåne samt för Öresundstågen, som går över till Danmark. Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt och idag har Skånetrafikens tåg drygt 40 miljoner resenärer årligen och bussarna över 100 miljoner resenärer.

Utmaningen

Skånetrafiken behövde en effektiv och miljövänlig helhetslösning för allt från Jojo-kort till utskick.
Jojo-korten, Skånetrafikens biljettsystem, säljs i stora volymer: omkring 850 000 kort varje år. Och varje kort ska kodas med olika information. Leveranstiden vid beställning på nätet är tidskritisk.

Lösningen

PostNord Strålfors fick kontraktet efter en offentlig upphandling och kommer till och med hösten 2016 att ansvara för hela hanteringen och produktionen av Jojo-korten. Kort som PostNord Strålfors faktiskt utvecklade åt Skånetrafiken 2009.

För Skånetrafikens del innebär det här en förenkling och en effektivisering av flera processer: det är ett enda företag som både köper in och kodar korten, lagerhåller dem samt sköter leveranser till återförsäljare och ombud. De beställningar av Jojo-kort som kunder genomför via nätet skickas direkt till PostNord Strålfors som sedan tar hand om utskicket. PostNord Strålfors sköter även utskick av information om brev till Skånetrafikens kunder.

Resultatet

Att Skånetrafiken fått en lösning som är unik och utvecklad i samarbete mellan Skånetrafiken och PostNord Strålfors underlättar alla processer, inklusive uppföljningen av dem.
– Vi är väldigt glada över den här helhetslösningen. När en part ansvarar för helheten blir kvaliteten genomgående högre, säger Anna Bothom, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Dessutom är miljöaspekten väldigt viktig för Skånetrafiken och idag levereras Jojo-korten i ren plast, så kallad PET-G, det var ett krav som ställdes i upphandlingen och som PostNord Strålfors uppfyllde.

Framtiden

– Det är svårt att sia om framtiden men vi hoppas att vi kan utveckla samarbetet med PostNord Strålfors ytterligare och göra det ännu mer kundanpassat, säger Anna Bothom.