Kort för ID-baserat resande

Skånetrafiken lanserar ett kort för ID-baserat resande i samarbete med PostNord Strålfors. Resultatet blir smartare och miljövänligare biljetthantering och effektiv kortdistribution.

Bransch Offentlig förvaltning Transport

Företaget

Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne i södra Sverige som ansvarar för kollektivtrafiken. Varje dag reser en kvarts miljon människor med Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, regionbussar, stadsbussar och serviceresefordon. Fler än 164 miljoner resor görs per år. All trafik körs av olika företag på entreprenad.

Utmaningen

Digitaliseringen i samhället har ökat möjligheterna för smidigare biljetthantering något enormt. När det gamla Jojo-kortet skulle bytas ut såg Skånetrafiken fördelarna med ett radikalt teknikskifte. Utvecklingen av ett nytt biljettsystem som bättre motsvarar kundernas förväntningar inleddes 2016.

"PostNord Strålfors är vår partner inom kortteknologi och tillika vår logistikpartner, som vi förlitat oss på under lång tid, säger Jörgen Olsson, förvaltningsledare för biljettsystem och betalningslösningar på Skånetrafiken i Sverige."

Lösningen

Appen presenterades redan 2017, som en första del i ett nytt ID-baserat system. Vid årsskiftet 2018–2019 kopplades PostNord Strålfors in för att utveckla ett nytt kort. I det ramavtalet finns även Blekingetrafiken och Östgötatrafiken.

På den nya generationens kort finns biljettinformationen i molnet, alltså på servrar som arbetar över internet. På Jojo-korten var kortet i sig bärare av information, exempelvis reskassa eller månadskort.

Jörgen Olsson är förvaltningsledare för biljettsystem och betalningslösningar på Skånetrafiken. Han ger några exempel på möjligheterna med de nya dynamiska korten:

  • Information kan flyttas mellan olika bärare och olika medier. En förälder kan köpa en tågbiljett till sitt barn och koppla biljetten till barnets kort.
  • Arbetsgivare kan ansluta sig till en företagsportal där de kan köpa biljetter som skickas direkt till de anställdas mobiltelefoner eller kopplas till den anställdas nya kort från Skånetrafiken.
  • Olika biljettyper, som skolbiljett och Öresund runt, kan bli kopplas till ett och samma kort. Det innebär att färre kort behöver tillverkas, vilket belastar miljön mindre.

PostNord Strålfors hanterar logistiken och ser till att korten distribueras till ombud, kundcenter och direkt till slutanvändare. PostNord Strålfors och Skånetrafiken har tillsammans utvecklat ett rationellt och flexibelt system som innefattar allt från beställningskanaler, till distribution och faktureringsrutiner.

– Det behövde vara dynamiskt så att det passar alla, utan för mycket handpåläggning från oss. Skolor behöver exempelvis kunna ladda upp elevlistor och olika kommunadministratörer vill ha det på olika sätt, när de beställer resekort till sina seniorer.

Eftersom PostNord Strålfors är en stor aktör på området har de kunnat bidra med en gedigen erfarenhet, menar Jörgen Olsson.

Resultatet

De första korten är i drift hösten 2019. Först ut är skolelever och under hösten kopplas fler användargrupper och köpflöden på. Vid årsskiftet 2019-2020 är allt igång.

Framtiden

De nya id-baserade korten följer en gemensam svensk standard som tagits fram av Samtrafiken. Det gör att det i framtiden kan bli lättare att resa över länsgränserna. Skånetrafikens nya betalsystem är framtidssäkrat för att kunna anpassas till ny teknologi.

– Vi vet ju inte hur folk vill identifiera sig i framtiden. Kanske att wearables blir stort, klockor eller smycken med inbyggd teknik. Eller att man opererar in chip, säger Jörgen Olsson

Skräddarsy dina elektroniska kort
Behöver du ett kort till kundklubben, ett CA-kort till tv-boxar eller sim-kort för att koppla upp din produkt? Vi hjälper dig från förstudie och teknikval till produktion och leverans.

Kontakta oss

 

Relaterade lösningar

print-and-enclosing2-16-9.jpg

Print & Kuvertering

Vi tar hand om allt – från inkommande datafiler och databehandling till utskrift och kuvertering. För dig som ställer höga krav på flexibilitet, leverans och säkerhet.

Print-management_16-9.jpg

Print Management

Vi tar hand om allt från pappersinköp till slutleverans till dina kunder. Med Print Management får ditt företag mer tid att göra det ni gör bäst.