HB-Care skonar miljön och sparar tid med digitala signaturer

Bransch Hälso & sjukvård

Tidigare krävdes en körning till regionkontoret när en ny förare skulle underteckna ett anställningsavtal. Det var både tidskrävande och miljöskadligt. I dag görs signaturen digitalt och utan att den dagliga verksamheten påverkas, säger Jimmi Fischer, personalchef på HB-Care

HB-Care är leverantör av specialkörningar för kommuner och inrättningar. Företaget skjutsar bland annat personer med funktionsnedsättning till skolor och aktivitetscenter, äldre till rehabiliterings- och dagcenter samt skol- och förskolebarn med särskilda transportbehov.

HB-Cares utmaning

Tidigare var nya förare tvungna att fysiskt komma in till företagets regionkontor för att underteckna sitt anställningsavtal. Vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet är föraren redan en del av den dagliga driften, så det skapade problem i planeringen och kostade timmar att ta en förare ur drift. Det var obekvämt både för administrationen och för föraren.

”Att planera körningarna är krävande. Det finns många aspekter att väga in, och det blev extra svårt när en förare var tvungen att tillbringa upp till tre timmar av sin arbetsdag med att köra till ett kontor bara för att sätta sin signatur”, förklarar Jimmi Fischer, personalchef på HB-Care.


HB-Care är leverantör av specialkörningar för kommuner och inrättningar.

Lösningen

HB-Care valde att ersätta den fysiska signaturen med digital underskrift via en enkel, webbaserad plattform. Det är enkelt att spåra statusen för utskickade avtal och meddelandefunktionen gör det enkelt att hantera ändringar. Lösningen fungerar via en inloggning och har varit smidig att komma igång med.

”Vi fick en halvtimmes introduktion via Teams och sedan var vi igång. Det är mycket lätt och okomplicerat och jag har inte behövt fråga något efteråt. Det fungerar bara”, säger Jimmi Fischer.

Resultatet

I dag har HB-Care optimerat processen kring anställningsavtal. Avtalen behöver inte längre skrivas ut och företaget undviker onödiga körningar till och från regionkontoren. Det är både bra för miljön och det finns tid och pengar att spara.
 
”Förut kostade det dels på miljöräkenskaperna, dels med extra lönekostnader för de extra körningarna. I dag sparar vi mycket tid samtidigt som vi kan fortsätta driften utan störningar”, avslutar Jimmi Fischer.

Kom igång med Digital Signering
Behöver du säkra upp datakvaliteten i dokument som skickas till dig? Vill du minska tiden det tar att få tillbaka signerade dokument? Inom 48 timmar från påskrivet avtal kan du ha en lösning som förenklar och effektiviserar din signeringsprocess.

Kontakta oss

 

Smarter Communication Summit 2022

Den 25 oktober arrangerades årets Smarter Communication Summit på temat "Rethink!". Närmare 1000 deltagare från alla nordiska länder följde eventet live och online. Du kan nu ta del av videoinspelningar från keynotes, kundcase och paneldiskussioner och få inspiration till innovation.

Summit 2022