NEA eRegister - Svensk milstolpe för digitalisering av affärsdokument

Sverige har saknat ett nationellt register för e-adresser. Resultatet har varit svårigheter för sändare och mottagare att hitta varandra vid utbyte av e-fakturor och andra digitala affärsdokument.

Stefan Winbo, styrelseordförande i NEA eRegister och Nordisk Produktchef på PostNord StrålforsStefan Winbo, styrelseordförande i NEA eRegister och Nordisk Produktchef på PostNord Strålfors – Med NEA eRegister har operatörer, och framgent andra intressenter, en adressbok vilken kommer att underlätta digitaliseringen av affärsdokument avsevärt säger Stefan Winbo, styrelseordförande i NEA eRegister och Nordisk Produktchef på PostNord Strålfors.

Registret har tillkommit på initiativ av svenska operatörer och arbetet har präglats av dialog och samverkan mellan medlemmar inom NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan. Framväxten av en gemensam lösning har varit helt central i utvecklingsarbetet och uppslutningen bland Sveriges operatörer är stor.

Adressinformationen skall kunna vara omfångsrik, lättillgänglig och kunna delas på ett kostnadseffektivt sätt. Ett öppet register kommer att förenkla för operatörer att tillgängliggöra adressinformation digitalt och underlätta e-fakturor och andra elektroniska flöden av affärsdokument mellan aktörer på marknaden.

Den tekniska lösningen har vuxit fram i samarbete med motsvarande register på den finska marknaden tillsammans med TIEKE som är NEAs motsvarighet i Finland. De operatörer som har medverkat till att etablera NEA eRegister är Apix Messaging, Basware, CGI, Crediflow, InExchange, OpusCapita, Kofax, Logiq, Pagero, PostNord Strålfors, Scancloud, TietoEvry och Visma Proceedo.

– Ett svenskt register för att enkelt söka upp en mottagare eller avsändare av elektroniska dokument är mycket efterlängtat och kommer ge våra kunder en rad förbättrade tjänster. Tillsammans med Peppol skapar det helt nya förutsättningar för oss där Sverige har varit den pusselbit som saknades i Norden gällande uppslagsmöjligheter, säger Stefan Winbo.

Inledningsvis kommer NEA eRegister främst omfatta mottagare av eFakturor, men planen är att det ska hantera både avsändare och mottagare samt fler meddelandetyper som t ex order och ordersvar. Då ökar värdet ytterligare och vi kan påskynda digitaliseringen av fler dokument och flöden. Lanseringen av NEA eRegister ligger väl i linje med PostNord Strålfors erbjudande av Nordens bredaste omnikanalslösning för kundfakturor.


NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer) är en ideell, medlemsstyrd intresseorganisation utan vinstintresse. NEA erbjuder en neutral och oberoende mötesplats för alla som är intresserade av eller verksamma inom e-affärer.