Så funkar Peppol!

Peppol är en distributionslösning som förenklar överföringen av elektroniska dokument mellan affärsparter. Genom att ansluta dig till Peppol via PostNord Strålfors slipper du fundera på tekniken och kan i stället fokusera på att effektivisera dina affärsprocesser. Men vad är egentligen Peppol och vad innebär det för dig och din organisation?

Vad är Peppol?

Peppol är ett internationellt nätverk för elektronisk kommunikation av affärsdokument som gör det enklare för köpare och säljare att utbyta elektroniska dokument och nå varandra på ett effektivt sätt inom och över EU:s gränser. Nätverket består av flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder samt en organisation som utvecklar, förvaltar och ger stöd i frågor kring digital kommunikation inom ett givet ramverk.

Ofta blandar man ihop den tekniska infrastrukturen och meddelandeformatet när man pratar om Peppol vilket leder till en del missuppfattningar. Om man säger skicka via Peppol så menar man att nyttja den tekniska infrastrukturen. Peppols ”formatfamilj” heter Peppol BIS och formaten fungerar lika bra inom Peppol-nätverket som utanför.

Så här funkar Peppol

Peppol har gemensamma register och standarder som gör det lätt för företag och organisationer att hitta och nå köpare i hela Europa. Peppol är ett enkelt sätt att nå framför allt offentlig sektor, även fler och fler mottagare i privat sektor går att hitta i Peppolnätverket.

Distributionslösningen och den tekniska infrastrukturen förenklar också överföringen av elektroniska dokument och meddelanden mellan företag och organisationer i offentlig sektor.

Alla dokumenttyper inom handeln går att skicka och ta emot i Peppol. Det vill säga inte bara eFakturor och kreditnotor, utan också priskataloger, order, orderbekräftelser, leveransaviseringar och mycket mer.

De gemensamma reglerna för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer främjar och underlättar nya affärsrelationer över Europas gränser.

Skyldighet för offentliga sektorn

Sedan den 1 april 2019 är det ett krav på att företag och organisationer som skickar fakturor till offentlig sektor ska skicka eFakturor samt följa den europeiska standard som Peppol stödjer.

Sedan den 1 december 2019 är alla upphandlande myndigheter och enheter i Sverige dessutom skyldiga att kunna ta emot dokument via Peppol.

Så tar du del av Peppolnätverket

För att komma åt nätverket och kunna skicka och ta emot dokument via Peppol krävs att du ansluter dig till en Peppoloperatör som uppfyller de högt ställda kraven kopplade till infrastrukturen. Dessa godkända operatörer kallas Accesspunkter. PostNord Strålfors är sedan länge en sådan godkänd Accesspunkt.

Du behöver även ett Peppol-id. Det är den elektroniska adress som används för att identifiera parter inom infrastrukturen och motsvarar oftast organisationsnumret med ett tillagt prefix.

Är du mottagare av elektroniska dokument måste du dessutom läggas upp så att du syns i Peppolnätverket. Detta görs per dokumenttyp som exempelvis eFaktura och det löser givetvis PostNord Strålfors åt dig. Som registrerad Peppolmottagare kan du inte styra vilka handelsparter som kan skicka elektroniska dokument av den typ som du har registrerat, men PostNord Strålfors ser till att alla dina dokumenttyper stödjer Peppol. Du skickar och tar emot alla dokumenttyper via oss, direkt från dina befintliga system.

Vi löser kommunikationen åt dig

För oss på PostNord Strålfors är Peppol inget nytt. Det är en del av den digitaliseringsprocess som just nu pågår i Sverige och för den är vi väl rustade. Grundidén med Peppol rimmar väl med vårt eget koncept – att utveckla och erbjuda kommunikationslösningar som ger företag med många kunder och leverantörer nya möjligheter till enklare, säkrare och starkare relationer.

Som kund hos PostNord Strålfors är du i trygga händer:

  • Vi hjälper dig komma i gång vare sig du är avsändare eller mottagare.
  • Vi uppfyller alla krav kopplade till infrastrukturen i Peppolnätverket.
  • Vi gör regelbundet de uppdateringar och anpassningar som krävs - utan att störa din verksamhet.
  • Vi konverterar alla dina dokument till alla format – så att du smidigt kan skicka och ta emot olika typer av dokument till och från dina affärsparter.
  • Genom att vara ansluten till Peppol med oss som Accesspunkt kan du effektivisera dina affärsprocesser, spara tid och öka din effektivitet.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

PostNord Strålfors styrka är att hantera stora mängder data och göra all kommunikation attraktiv för varje enskild mottagare.

Ta därför den smidiga vägen. Skaffa en anslutning till Peppol genom en enda åtgärd. Bli kund hos PostNord Strålfors.

+46 (0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFaktura B2B

Elektronisk fakturahantering mellan företag är PostNord Strålfors hemmaplan i över 30 år. Vi kan minska din administration, bygga bort felkällor och öppna upp för de möjligheter som kommer av automatisering. För dig som är leverantör till offentlig sektor är den här lösningen perfekt.

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Effektivare processer med EDI

Har du funderat på hur dina order-, inköp- och ekonomiprocesser kan effektiviseras? Att investera i ett flexibelt EDI-system kan vara lösningen. Det ger snabbt vinster i form av högre effektivitet och minskad administration.

BIM-offentlig-sektor-16-9.jpg

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Alla inköp inom offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer ska skicka e-fakturor och att alla offentliga organisationer ska kunna ta emot dem.