Archive_Scanning-HERO.jpg

Archive Scanning

Med Archive Scanning digitaliseras effektivt fysiska arkiv, allt från avtal och HR-arkiv till gamla bygglovshandlingar. Det gör arkivet sökbart – och GDPR-kompatibelt.

Kundinloggning

Fysiska arkiv blir digitala

 • GDPR-kompatibla
 • Snabb tillgång till data
 • Sökbart innehåll
 • Sparar tid och resurser
 • Nå arkivet varifrån som helst
 • Tidsbeständig data, skyddad mot eld, vatten och ohyra
 • Slipp kostnader för fysisk lagring

Är ditt arkiv sökbart?

Vill du bara behöva några klick för att hitta rätt data, istället för att lägga ner tid på att flytta runt på och bläddra i tunga pärmar och böcker?

Tungrodda fysiska arkiv försvårar lagefterföljnad

Med fysiska arkiv är det en stor utmaning att uppnå de krav för skydd på personuppgifter, som rätten att glömmas bort, vilka ställs i GDPR. Att rota runt i gamla fysiska arkiv och att bära tunga pärmar med kundärenden fram och tillbaka kan även vara extremt tidskrävande. Dessutom blir du låst till att arbeta på den plats där arkivet finns.

Det finns en enda praktiskt genomförbar metod för att säkerställa en tidsbesparing, slippa fysiska begränsningar och att få GDPR-kompabilitet i fysiska arkiv: Digitalisera och analysera arkivet.

Archive Scanning

Skapar GDPR-kompatibelt och spar värdefull tid

Genom Archive Scanning kan du digitalisera allt från avtal och HR-arkiv till bygglovshandlingar och ritningar så att datan istället blir sökbar och analysbar. Det gör det enkelt att efterfölja GDPR. Och när du slipper lägga tid på att leta efter information så kan du och dina kollegor fokusera på er kärnverksamhet istället. Dessutom kan du arbeta med arkivet varifrån som helst, i hela världen.

Fullt sökbart arkiv

Alla dokument skannas in i färg med en garanterad korrekt och skalenlig återgivning. Innehållet från de fysiska dokumenten kan i sin digitala form tolkas och analyseras och är fullt sökbart.

Standardiserad eller skräddarsydd lösning

Beroende på dina behov så finns det olika varianter av Archive Scanning samt olika tilläggstjänster:

 • Archive Scanning Standard – snabb digitalisering av arkiv med enklare standardformat, exempelvis A4-dokument, där indexering baseras på enstaka data.
 • Archive Scanning Complex – digitalisering av komplexa arkiv på upp till A0-format med indexering på flera nivåer, exempelvis bygglovsarkiv, som kräver analysarbete och systemanpassningar.
 • Physical Archiving – tilläggstjänst för lagring av fysiska dokument som skannats in.
 • eArchive - tilläggstjänst för säker digital lagring som gör informationen lättillgänglig och sökbar.

Relaterade lösningar

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Mailroom Solutions

Lägg inte tid på att föra in inkommande digital och fysisk kommunikation i IT-systemen – hantera den automatiskt istället.

BIM-lösningsgruppbild-16-9.jpg

Business Integration Management

Ta kontroll över din egen affär. EDI är strategi och en välplanerad EDI-lösning hjälper ditt företag att postitionera sig för att göra rätt affärer i farmtiden.

Är ditt arkiv sökbart?

Vill du bara behöva några klick för att hitta rätt data, istället för att lägga ner tid på att flytta runt på och bläddra i tunga pärmar och böcker?