Archive_Scanning-HERO.jpg

Arkivskanning

Med Arkivskanning digitaliseras effektivt fysiska arkiv, allt från avtal och HR-arkiv till gamla bygglovshandlingar. Det gör arkivet sökbart – och GDPR-kompatibelt.

Kundinloggning

Tungrodda fysiska arkiv försvårar lagefterföljnad

Med fysiska arkiv är det en stor utmaning att uppnå de krav för skydd på personuppgifter, som rätten att glömmas bort, vilka ställs i GDPR. Att rota runt i gamla fysiska arkiv och att bära tunga pärmar med kundärenden fram och tillbaka kan även vara extremt tidskrävande. Dessutom blir du låst till att arbeta på den plats där arkivet finns.

Det finns en enda praktiskt genomförbar metod för att säkerställa en tidsbesparing, slippa fysiska begränsningar och att få GDPR-kompabilitet i fysiska arkiv: Digitalisera och analysera arkivet.

Archive Scanning

Skapar GDPR-kompatibelt och spar värdefull tid

Genom Arkivskanning kan du digitalisera allt från avtal och HR-arkiv till bygglovshandlingar och ritningar så att datan istället blir sökbar och analysbar. Det gör det enkelt att efterfölja GDPR. Och när du slipper lägga tid på att leta efter information så kan du och dina kollegor fokusera på er kärnverksamhet istället. Dessutom kan du arbeta med arkivet varifrån som helst, i hela världen.

Fullt sökbart arkiv

Alla dokument skannas in i färg med en garanterad korrekt och skalenlig återgivning. Innehållet från de fysiska dokumenten kan i sin digitala form tolkas och analyseras och är fullt sökbart.

Standardiserad eller skräddarsydd lösning

Beroende på dina behov så finns det olika varianter av Arkivskanning samt olika tilläggstjänster:

  • Arkivskanning standard – snabb digitalisering av arkiv med enklare standardformat, exempelvis A4-dokument, där indexering baseras på enstaka data.
  • Arkivskanning komplex – digitalisering av komplexa arkiv på upp till A0-format med indexering på flera nivåer, exempelvis bygglovsarkiv, som kräver analysarbete och systemanpassningar.
  • Fysisk arkivering – tilläggstjänst för lagring av fysiska dokument som skannats in.
  • eArkiv - tilläggstjänst för säker digital lagring som gör informationen lättillgänglig och sökbar.
Marie-Engstrom_250x250_Bg-transp.png
Marie Engström
Account Manager, PostNord Strålfors

Kom igång med Arkivskanning
Vill du bara behöva några klick för att hitta rätt data, istället för att lägga ner tid på att flytta runt på och bläddra i tunga pärmar och böcker? Kontakta oss så hjälper våra experter dig att skapa digitala arkiv som är sökbara och GDPR-kompatibla.

+46 (0)8 508 830 78
marie.engstrom@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Relaterade lösningar

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Mailroom Solutions

Vi kan hantera all din inkommande kommunikation automatiskt. Data från fysiska brev, digitala brevlådor och webbportaler läses in och skickas vidare via säkra gränssnitt till rätt mottagare. Lösningen är anpassad efter gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR.

BIM-lösningsgruppbild-16-9.jpg

Business Integration Management

Ta kontroll över din egen affär. EDI är strategi och en välplanerad EDI-lösning hjälper ditt företag att postitionera sig för att göra rätt affärer i framtiden.

Smarta lösningar ger energibranschen hållbar effekt

Energibranschen befinner sig mitt i en transformation. Omställningen mot mer hållbar energi sker samtidigt som fokus på att tillgodose kundernas behov ökar. Läs mer om hur Strålfors smarta kommunikationslösningar, hållbara processer och automatiserade flöden hjälper en bransch i ständig utveckling.

Strålfors & energibranschen