eArkiv - Digital arkivering

Snabb, säker och GDPR-kompatibel tillgång till all din data ger stora tidsbesparingar i ditt dagliga arbete. Och bättre kundupplevelser. eArkiv är hjärtat i alla dina informationsflöden.

Snabbt att hitta informationen

Att först lagra och sedan hitta rätt information kan äta upp mycket arbetstid och förlänga ledtider och svarstider. Med eArkiv / digital arkivering kan du lätt lagra all inkommande och utgående information, fysisk som digital och därigenom minska tiden för administration. Kundservice kan ögonblickligen söka fram samma information som en uppringande kund har. Det ger en bättre kundupplevelse.

Kom igång på nolltid med skalbar lösning

Information från alla källor och flöden, allt från HR-dokument och ritningar till fakturor och säljavtal, kan lagras i eArkiv. Och när dina behov förändras kan lösningen skalas både upp och ned, både med avseende på hur stora flöden den ska hantera och i vilka länder den behövs. Om du måste komma snabbt igång så finns det en molnbaserad standardlösning som är uppe på nolltid, utan tidskrävande IT-integrationer. Men om du behöver går det också att integrera lösningen med dina IT-system.

eArkiv / digital arkivering är perfekt för många olika typer av data och stödjer olika processer, exempelvis:

  • Kundkommunikation
  • HR- och personalarkiv
  • Ärendearkiv
  • Kontraktarkiv
  • Bygglovsarkiv
  • Ritningsarkiv
  • Miljöarkiv

Enkel hantering av personuppgifter

Att efter önskemål radera information enligt GDPR är bara ett knapptryck bort. Samtidigt så ligger alla informationsflöden, exempelvis fakturor, säljavtal och HR-dokument, separat. Det gör det enkelt att hantera olika typer av dokument på olika sätt. Exempelvis kan man styra så att fakturor sparas i lagstadgat antal år, även om kunden vill ta bort annan kundinformation.

Digital arkivering med hög säkerhet och full spårbarhet

All data lagras i säkra system med kryptering, autentiseringskontroller och verifieringskedjor av dokumentet. Det gör att datan är säker, samtidigt som det går att spåra all användning av ett dokument. Eftersom användarnas behörighet kan styras genom rollbaserad tillgång till olika dokument så säkras informationen ytterligare.

Systemet är dessutom framtidssäkrat för nya kommunikationsformer och ny lagstiftning då det bygger på öppna standarder och på principer för serviceorienterad arkitektur.

eArkiv är en del i vårt Omnichannel-erbjudande

Om du behöver hjälp med vilka möjligheter det finns att använda eArkiv till så hjälper vi dig längs vägen. På så sätt kan arkivet passa in i din verksamhet på bästa sätt.
Absolut starkast blir lösningen om du använder den tillsammans med våra andra lösningar inom Omnichannel. Då kan dina kommunikationsflöden verkligen automatiseras och frigöra resurser internt hos dig.

Läs mer om Omnichannel

Marie-Engstrom_250x250_Bg-transp.png
Marie Engström
Account Manager, PostNord Strålfors

Trött på att underhålla filarkivet?
Genom att lagra information digitalt med eArkiv så effektiviseras dina processer och kundupplevelsen höjs. Kontakta oss så berättar vi vilka möjligheter som finns.

+46 (0)8 508 830 78
marie.engstrom@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Relaterade lösningar och kundcase

Allente

Digitalisering för Allente närmare kunden

Allente står för all entertainment. Namnet ska spegla det nya varumärkets position på marknaden och vad de strävar efter att erbjuda sina kunder. PostNord Strålfors har i nära samarbete med Allente byggt ett system där all fakturering går via Strålfors Omnichannel-plattform, vilket har hjälpt Allente att accelerera sin digitala resa.

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Mailroom Solutions

Vi kan hantera all din inkommande kommunikation automatiskt. Data från fysiska brev, digitala brevlådor och webbportaler läses in och skickas vidare via säkra gränssnitt till rätt mottagare. Lösningen är anpassad efter gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Smarta lösningar ger energibranschen hållbar effekt

Energibranschen befinner sig mitt i en transformation. Omställningen mot mer hållbar energi sker samtidigt som fokus på att tillgodose kundernas behov ökar. Läs mer om hur Strålfors smarta kommunikationslösningar, hållbara processer och automatiserade flöden hjälper en bransch i ständig utveckling.

Strålfors & energibranschen