invoice_scanning_HERO.jpg

Invoice Scanning

Med Invoice Scanning digitaliseras dina inkommande fysiska fakturor. Det förenklar din administration och minimerar kostnaderna.

Ladda ner broschyr Kundinloggning

Fysiska fakturor blir digitala

  • Sparar tid och pengar
  • Enkelt att ansluta
  • Skalbarhet – utöka omfattning av tjänsten vid behov
  • Framtidssäkrad data

Slipp resurskrävande brevhantering

Du behöver inte själv hantera inkommande fakturor. Vi kan göra det åt dig. Ring 08-508 830 00 eller skicka ett meddelande:

Fysiska och digitala fakturor i samma flöde

Även i den digitala tidsåldern förekommer det en hel del fysiska fakturor. Och många fakturor kommer i pdf-format via e-post. Att hantera detta tar mycket tid och resurser från din kärnverksamhet. Genom att skanna inkommande fysiska fakturor, och automatiskt tolka informationen i fakturorna, så slipper du denna tidstjuv.

Med Invoice Scanning tar vi hand om alla dina fakturor, både fysiska och digitala. Fakturorna skannas in och konverteras till rätt format för ditt elektroniska fakturahanteringssystem med alla relevanta fakturadata. Sedan skickas de digitaliserade fysiska fakturorna, tillsammans med de digitala, till ditt fakturasystem.

Om det finns några försändelser som av någon anledning inte går att skanna in så löser vi det med professionell manuell inmatning.

Standardiserad eller skräddarsydd lösning

Beroende på dina behov så finns det olika varianter av Invoice Scanning samt olika tilläggstjänster:

  • Invoice Scanning Standard – hantering av digitala och fysiska fakturor med tolv olika standardiserade fakturadata (exempelvis fakturanummer, betalningsdatum och belopp), med leverans i ett digitalt standardformat.
  • Invoice Scanning Customised – kundanpassad lösning med koppling till Business Integration Management som kan hantera alla typer av data, inklusive fakturarader, med leverans i vilket digitalt format du än önskar.
  • Physical Archiving – tilläggstjänst för lagring av fysiska dokument som skannats in.
  • eArchive – tilläggstjänst för säker digital lagring som gör informationen lättillgänglig och sökbar.

Full koll på fakturaflödet och tidsbesparingar

Invoice Scanning för in dina fakturor i fakturasystemet och ger dig full koll på var i betalningsprocessen alla fakturor befinner sig, vilket gör det enklare att planera verksamheten. För dig återstår det bara att godkänna fakturan. Då kan du och dina kollegor fokusera på er kärnverksamheten.

Många nöjda kunder

Vi är en av Nordens största och säkraste leverantörer av digitalisering och fakturascanning. Invoice Scanning är en välanvänd lösning med dokumenterat goda resultat och många nöjda kunder, allt från stora företag till kommuner och statliga organisationer.

Relaterade lösningar

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Mailroom Solutions

Lägg inte tid på att föra in inkommande digital och fysisk kommunikation i IT-systemen – hantera den automatiskt istället.

16-9_supplier-eInvoiceB2B.jpg

Supplier eInvoice B2B

Det här är lösningen för dig som behöver hantera inkommande elektroniska fakturor från leverantörer. Den ger dig stringens, enhetlighet och sparar tid. All data hamnar på ett ställe och fakturorna blir lättare att attestera.

Slipp resurskrävande brevhantering

Du behöver inte själv hantera inkommande fakturor. Vi kan göra det åt dig. Ring 08-508 830 00 eller skicka ett meddelande: