Så väljer du leverantör

Det gäller att förbereda sig, inte bara inom ramarna för projektet utan också redan när man väljer leverantör. Den du väljer blir ofta din partner för digitaliseringsfrågor i framtiden.


Allt handlar om att du som kund förväntar dig att få effekt av din satsning. Och du vill hitta en partner eller leverantör som lever upp till dina förväntningar. Erfarenhet, tekniska verktyg och täckning för olika standarder är bra. Specialkunskap om just din bransch också. Men det är förståelsen kring helheten som avgör.

Helhetssynen

De uppdrag vi får och genomför tillsammans med våra kunder börjar alltid med någon form av analys. Det gäller att skapa överblick över situationen som just ditt företag befinner sig i. Kanske verkar du som tillverkare av varor inom teknikbranschen och är beroende av leveranser för att kunna hålla din produktion igång. Kanske säljer ditt företag varor mot dagligvarubranschen. Kanske sysslar du med något helt annat.

Din EDI-leverantör kommer att ställa rätt frågor till dig för att skapa förståelse för hur ditt företags situation ser ut. Hur mogen är din bransch för en omställning? Hur skulle dina leverantörer och kunder påverkas? Vad finns det för rimliga möjligheter att uppnå den effekten du söker? Det här måste din EDI-leverantör kunna förstå och diskutera. Och du som kund måste känna dig trygg i att det som sägs i samtalet känns trovärdigt.

Välj en erfaren partner

Att planlägga en EDI-lösning handlar inte enbart om att ha teknisk kunskap att hantera digitala format eller ens om att integrera lösningar med befintliga affärssystem. Din leverantör måste förstå hela det komplexa handelsflöde som du verkar i. Varje steg. Vilka är riskerna? Vad händer om det blir problem eller förseningar? Vilka ramar måste projektet hålla sig inom?

Vi på PostNord Strålfors hjälper till att analysera situationen för just ditt företag. Hur mogen är din bransch för en omställning? Hur skulle dina leverantörer och kunder påverkas? Vilka är möjligheterna att uppnå effekten du söker? Du som kund ska känna dig trygg i att leverantören är väl insatt i förutsättningarna.

Ett EDI-projekt påverkar de flesta avdelningarna på företaget. Det tekniska genomförandet berör naturligtvis IT-avdelningen, men de stora vinsterna ligger i att lösa utmaningarna även för ekonomi, lagret och produktionsavdelningen. Din EDI-partner måste kunna föra dialog med alla avdelningar och ledningsgrupp - och föra processen framåt. Det kräver förståelse för hur utmaningarna ser ut och kunskap om hur de kan lösas. 

Vilka är PostNord Strålfors?

Vi hävdar att vi är det naturliga valet av digitaliseringspartner. Vi har kunder från alla branscher och är en av Sveriges största leverantörer av EDI-tjänster. Vår expertis är uppbyggd under mycket lång tid.

Vi arbetar med några av Sveriges största företag. Och vi misstänker att det inte enbart är vårt breda utbud av lösningar som attraherar kunderna. Utan också vår erfarenhet och trovärdighet. Alla de situationer där vi ställts inför nya utmaningar, nya branscher och nya förutsättningar har resulterat i gedigna kunskaper i allehanda problemlösning.

Vi tar ansvar för att det vi levererar motsvarar dina förväntningar. Oavsett om du är ”avsändare” eller ”mottagare” och oavsett om vi pratar med företag eller kommuner och myndigheter. Att leverera rätt EDI-lösning går ut på att hitta den bästa vägen fram mot effekten du förväntar dig – med alla aspekter i åtanke. Och att paketera tekniska lösningar för att nå målet.

Låt oss inleda en dialog

Vi pratar gärna med dig om dina utmaningar. Det kostar ingenting att bjuda in oss till ett möte och du förbinder dig inte att köpa något. Vi tycker att du ska kontakta oss för att säkerställa att du väljer rätt väg. Det är ett mycket bra sätt att förbereda sig på.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Vill du veta mer?
Förbereder du dig på att förändra ditt EDI-system eller vill du utnyttja fler möjligheter? Har du frågor om våra Onboarding-tjänster eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss så pratar vi vidare.

+46 (0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Momentum Industrial

Digitala affärslösningar avgörande för Momentum Industrial

Momentum Industrial är en av Sveriges ledande leverantörer av industrikomponenter. Med fokus på den industriella underhållsmarknaden erbjuder man produkter, know-how och smarta logistiklösningar till sina kunder i Skandinavien.

16-9_mojligheter-med-EDI.jpg

Effektivare processer med EDI

Har du funderat på hur dina order-, inköp- och ekonomiprocesser kan effektiviseras? Att investera i ett flexibelt EDI-system kan vara lösningen. Det ger snabbt vinster i form av högre effektivitet och minskad administration.

16-9_Onboarding.jpg

Onboarding-tjänster

För dig som satsar på EDI-baserad orderhantering eller fakturering är det viktigt att se till att dina handelspartners följer med. Våra Onboarding-tjänster sköter övergången smidigt, frigör dina egna resurser och ser till att affärerna flyter på som vanligt.