Print & Kuvertering

Print & Kuvertering är för dig som ställer höga krav på flexibilitet, leverans och säkerhet. Lösningen anpassas helt efter ditt företags kommunikationsbehov, givetvis med full nordisk leverans och kopplingar till hela vårt Omnichannel-erbjudande.

Brevet fyller viktig funktion

Brev är en viktig del av vår vardag. I Sverige är fysiska brev fortfarande den bästa kanalen för skriftlig kommunikation om du vill fånga dina kunders uppmärksamhet, skicka ut något som kan uppfattas som privat eller något som de vill spara. Många vill fortfarande få sina räkningar i brevlådan och de flesta tycker att det är viktigt att få bankpapper och deklarationen i pappersformat.

Hög leveranssäkerhet

Print & Kuvertering är en flexibel lösning som vi anpassar helt efter ditt företags kommunikationsbehov. Vi tar hand om allt, från inkommande datafiler och databehandling till utskrift och kuvertering, samt inlämning till valfri distributör. Vi erbjuder också inplastning av exempelvis en kombination av tidning och personaliserade trycksaker i ett och samma utskick.

All produktion sker under strikt säkerhet och sekretess enligt väldokumenterade kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Alla PostNord Strålfors produktionsenheter är kompatibla med varandra, vilket ger extremt hög leveranssäkerhet. Om ett problem uppstår på en plats, styrs produktionen över till en annan enhet.

De mest komplexa lösningarna inom print och kuvertering är helt igenom skräddarsydda. Vi definierar alltid uppdraget tillsammans med dig och tar sedan fram en lösning som passar för dina specifika behov.

Strålfors Reliable Mailing (SRM)

SRM (Strålfors Reliable Mailing) är ett system som ökar säkerheten för våra printade utskick. Funktionen innebär att varje enskild printad och kuverterad försändelse kontrolleras med hjälp av optisk läsning mot uppgifter i printfilen innan de skickas vidare till distribution. Felaktiga försändelser sorteras ut och printas om. SRM ger på så sätt full spårbarhet ner på försändelsenivå.

Jeanette-Wittgren_500px_Bg-Grey-WG1_2402.jpg
Jeanette Wittgren
Sales Manager

Print & Kuvertering är en del av er Omnichannel
Idag måste dina kunder kunna flytta sig mellan olika kanaler utan ansträngning och med samma upplevelse – det måste vara Omnichannel. Behöver du hjälp? Kontakta någon av våra experter på Omnichannel.

+46 (0) 76 881 20 51
jeanette.wittgren@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx samarbete med Strålfors säkrar utskicken av pappersförsändelser

PayEx levererar betalningslösningar och erbjuder tjänster inom hela Norden. Varje månad skickar företaget närmare två miljoner pappersförsändelser till kunder. När PayEx egen printshop växte ur sina lokaler inleddes samarbetet med Strålfors för att utveckla affären och säkra utskicken av pappersförsändelser så som fakturor och kravbrev.

Coop_16-9_Foto-cred.jpg

Så skapar Coop hållbar kommunikation

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med näthandel och 800 butiker över hela landet. Sedan 2010 har de ett strategiskt samarbete med PostNord Strålfors. – PostNord Strålfors agerar som en verklig samarbetspartner. De försöker hela tiden hitta lösningar och förbättra affären för oss som kund, säger Jonas Taube, reklamchef på Coop.

We-mail_16-9.jpg

We Mail

För dig som bryr dig om hur din kommunikation landar hos kunderna, men som inte riktigt har tid eller resurser att bygga en egen lösning. Vi gör det åt dig – enkelt och säkert, både print och digitalt.