eProcurement

Effektiv orderhantering ger dig  tydligare kommunikation med dina leverantörer. Det gör i sin tur ditt företag effektivare och skapar tid för pareringar. Med eProcurement vet du alltid vad som levereras, när det levereras och hur mycket som levereras. 


eProcurement säkerställer ordrar till leverantörer, och leveranser från leverantörer. Det är lösningen för dig som arbetar med inköp inom Purchase to Pay-processer (P2P).

Vårda relationen med dina leverantörer

eProcurement hjälper din inköpsorganisation att vara tydlig mot dina leverantörer. Ordrar hamnar direkt i leverantörens affärsystem. Ordersvaret du får tillbaka  hjälper dig att tidigt agera med andra leverantörer eller informera dina kunder, om det skulle finnas avvikelser.

Att kunna automatisera inköp, få orderbesked och kunna beställa resterande produkter hos en annan leverantör är smidigt, och det leder till kraftigt minskade kostnader för administration och kontroller.

Undvik tidskrävande hantering

Tänk dig in i en situation där ditt företag har lagt en order på ett visst ett antal varor från en leverantör. I ordersvaret du får tillbaka står det att du bara kan få hälften av dessa i utsatt tid. Den andra hälften kan levereras först fyra dagar senare.

Det här kräver att du agerar. Situationen kan orsaka merkostnader, och i sämsta fall besvikna kunder som inte kan få sin vara. Med många varor och produkter kan situationen snabbt bli rörig.

Leveranaviseringar ger tydlighet till lagerfunktioner. Man får veta att gods är på väg och exakt vad som kommer. Tydligheten skapar möjlighet att förbereda sig. Kanske måste man förbereda plats, plockning eller boka en expressleverans av en kritisk artikel till en kund. Dina system kan också uppdatera leveransbesked till kunder och lagersaldon i en e-handel. 

Lösningen är att automatisera orderhantering

Genom att automatisera orderhantering och inköp slipper man överraskningar och dubbelbeställningar. En eProcurement-lösning ser till att dina inköp exekveras med stor tillförlitlighet och det skapar tydlighet gentemot dina utvalda huvudleverantörer. Med EDI blir affären klar direkt mellan två system, utan felkällor. 

Priskataloger via EDI säkerställer datakvaliteten

Det är mycket viktigt att datan för de artiklar du köper av din leverantör verkligen stämmer.
Det måste vara rätt artikelnummer, rätt antal artiklar per förpackningsenhet, pris och så vidare. En elektronisk priskatalog kopplad direkt till ditt affärssystem ger dig alla förutsättningar för en effektiv inköpshantering.

eProcurement med EDI skapar värde

Att automatisera orderflödet och dess leveransaviseringar skapar ett mycket stort värde. Man känner till hur, när, hur mycket och från vem alla leveranser kommer. Men det är inte bara den kraftigt reducerade kostnaden för orderhantering som är fördelen.

eProcurement skapar transparens och överskådlighet över tid. Dina inköp kan stämmas av mot ditt företags policy för inköp, miljökrav, innehåll osv. Din budget för inköp går i större grad till dina utvalda leverantörer som du har bättre avtal med.

Den största effekten av dem alla är kanske att trögheten i orderhanteringen arbetas bort genom automatiserad orderhantering. Du sparar tid och det går fortare från order till leverans. Du skapar översikt, spårbarhet och du kan lagra data om dina transaktioner på ett vettigt och säkert sätt.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Har du frågor om effektiv orderhantering?
Har du frågor om effektiv orderhantering och inköp inom Purchase to Pay-processer (P2P)? Vill du veta mer om lösningen eProcurement och vad lösningen kan göra för dig? Tveka inte att kontakta oss. 

+46 (0)73 0796761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Fler lösningar inom Business Integration Management

16-9_eOrder.jpg

eOrder

eOrder är lösningen för att hantera inkommande ordrar från kunder. Den hjälper dig att skapa ordning och effektivisera flödet inom Order to Cash-processen.

Supplier-eInvoiceB2B.jpg

Leverantörsfaktura B2B

Det här är lösningen för dig som behöver hantera inkommande elektroniska fakturor från leverantörer. Den ger dig stringens, enhetlighet och sparar tid. All data hamnar på ett ställe och fakturorna blir lättare att attestera.

eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFaktura B2B

Elektronisk fakturahantering mellan företag är PostNord Strålfors hemmaplan i över 30 år. Vi kan minska din administration, bygga bort felkällor och öppna upp för de möjligheter som kommer av automatisering. För dig som är leverantör till offentlig sektor är den här lösningen perfekt.

16-9_webb-edi.jpg

Webb EDI

Webb EDI är till för dig som vill erbjuda dina leverantörer ett sätt att kommunicera med dig elektroniskt. Vi hjälper dig att erbjuda dina leverantörer en extra service. Fördelarna är många - även för dig.