eOrder

Lämna tidsödande manuell orderhantering bakom dig. eOrder automatiserar flödet av inkommande ordrar från dina kunder. En effektivare hantering som sparar både tid och minskar felkällor.


Effektiviserar orderingången

Med eOrder-tjänsten från PostNord Strålfors kan våra kunder lämna ineffektiva och tidsödande manuella ordersystem bakom sig.

Att manuellt kontrollera tillgänglighet, lägga eller besvara ordrar är inte bara tidsödande. Det ger också upphov till många felkällor som leder till missnöjda kunder och sviktande lojalitet. Och extraarbete för orderavdelningen.

Effektivitet och kvalitet

Med vår lösning eOrder kan all orderhantering skötas automatiskt. Ditt produktregister kan skickas till dina kunder i en elektronisk priskatalog med hjälp av EDI. Datakvaliteten säkerställs eftersom katalogen innehåller alltid rätt artikelnummer, rätt antal per förpackning, rätt pris m.m.
Det ger dig alla förutsättningar för effektiv orderhantering.

Ordrar tas emot, förs in i affärssystemet och matchas mot lagersaldo. Ett ordersvar skickas ögonblickligen, som talar om för dina kunder vilka varor de får, hur mycket de får och exakt när leveransen kommer att ske. Inga skrivfel, inga felkällor.

Istället för att jobba reaktivt kan din orderavdelning nu istället arbeta med försäljning kundvård. På så sätt skapar eOrder ett stort värde både för ditt företag och för dina kunder.

Leveransavisering

I vår tjänst eOrder ingår leveransavisering. Den är viktig för att skapa tydlighet och uppfylla de krav som bland annat logistikoperatörer har för att hantera tredjepartslogistik (3PL). Anledningen är de behöver kunna planera sin verksamhet noga och att det blir problem om en leverans inte kan tas emot.

Men även de flesta av dina kunder har förmodligen krav på eller önskemål om leveransavisering. Den talar tydligt om för dem när en leverans  kommer och vad den innehåller. De kan se till att vara förberedda på den, ha plats för den och möjlighet att ta emot den.

Vi har inkluderat leveransaviseringen i eOrder eftersom vi vet hur uppskattad och viktig den är
för att hela orderkedjan ska rulla på smidigt.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Order to Cash
Det här är lösningen för dig som arbetar med orderhantering inom Order to Cash-processen. Behöver du effektivisera orderprocessen mellan dig och dina kunder? 

+46 (0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande

Fler lösningar inom Business Integration Management

16-9_eProcurement.jpg

eProcurement

Vår lösning eProcurement hanterar inköp från leverantörer. Det är lösningen för dig som behöver en bättre orderhantering inom Purchase to Pay-processen (P2P).

Supplier-eInvoiceB2B.jpg

Leverantörsfaktura B2B

Det här är lösningen för dig som behöver hantera inkommande elektroniska fakturor från leverantörer. Den ger dig stringens, enhetlighet och sparar tid. All data hamnar på ett ställe och fakturorna blir lättare att attestera.

eInvoice-b2b_16-9.jpg

eFaktura B2B

Elektronisk fakturahantering mellan företag är PostNord Strålfors hemmaplan i över 30 år. Vi kan minska din administration, bygga bort felkällor och öppna upp för de möjligheter som kommer av automatisering. För dig som är leverantör till offentlig sektor är den här lösningen perfekt.