Internet-Bank-Invoice_3-1.jpg

Internetbankfaktura

Över 4 miljoner svenskar använder internetbank idag. Det är en enkel och säker lösning där kunderna kan betala sina räkningar när de själva vill.

Lättanvänd och alltid tillgänglig

  • Förbättrar kundnöjdheten
  • Framtidssäkrade format som följer lagar och standards
  • Säker personuppgiftshantering, lagring och arkivering

Enkelt att ansluta sig

Internet Bank Invoice är en del av PostNord Strålfors Payment Management-erbjudande. Det betyder att du enkelt kan ansluta fler lösningar i takt med att din verksamhet växer. Vill du veta mer?

Direkt till internetbanken

Med PostNord Strålfors tjänst Internetbankfaktura kan du enkelt skicka fakturor direkt till alla internetbanker som är anslutna till e-faktura. Tjänsten omfattar privatkunder i Norden samt småföretag i Sverige. De fakturor som av någon anledning inte når sin mottagare digitalt, printas och distribueras med fysisk post.

Internetbankfaktura passar såväl stora som små företag. Vår tjänst har den standardiserade lösningens trygghet, kombinerad med ett stort mått av flexibilitet. Vi hjälper dig att anpassa tjänsten efter just dina behov.

Skala upp och kombinera

Internetbankfaktura är i grunden en standardiserad lösning som både leverantör och kund kan känna igen och vara säker på uppfyller alla regler och krav. PostNord Strålfors är en Certifierad Teknisk Distributör(CTD) och har säkra kopplingar till bankernas Internetbank enligt eFakturabolagets regelverk.

Lösningen kan skalas upp och ner och kombineras med tilläggstjänster, så att den passar olika specifika behov. Till exempel kan dokument sparas med eArkiv och du kan själv bestämma format och utseende på webbfakturor med HTML och responsiv design. Självklart stödjer vår lösning också PDF-fakturor.

PostNord Strålfors skapar alltid betalraden, så att du som fakturautställare slipper skapa den själv. Vi kan också publicera och arkivera autogiro enligt gällande krav. Vi tillhandahåller också en egen lösning för att hantera anmälningsflödet. Du behöver med andra ord inte investera i en egen lösning för att flagga filerna för e-faktura.

Mindre supportbehov

Det finns flera val för validering av anmälningsflödet. Extern validering görs via filöverföring och manuell validering via webbverktyget. Outsourcad validering möjliggör tvåvägskommunikation vid anmälningstillfället med specialanpassad layout för dina kunder samt ett mycket snabbare anmälningsförfarande. Det i sin tur ger mindre supportbehov.

Ett enkelt och mångsidigt webbverktyg möjliggör återkoppling genom rapporter och möjlighet att både administrera anmälningar och följa filflöden. Samtidigt är det ett viktigt verktyg för er kundtjänst.

Fler lösningar inom Payment Management

Mobilfaktura-16-9.jpg

Mobilfaktura

Vill dina kunder själva bestämma hur de ska betala fakturan? Med mobilfaktura får de flera olika betalningsmöjligheter direkt i telefonen – snabbt och enkelt.

Payment-in-DMB_16-9.jpg

Betalning i digitala brevlådor

Betalningar direkt i en digital brevlåda eliminerar risken för felbetalningar och sena inbetalningar minskar. Det ger dig ett bättre pengaflöde.

Enkel att uppgradera

Internetbankfaktura är en del av PostNord Strålfors Payment Management-erbjudande. Det betyder att du enkelt kan bygga ut och uppgradera din lösning i den takt som din verksamhet växer. Kontakta oss så berättar vi mer!