Vår 3D Print-tjänst tas ur drift

PostNord Strålfors 3D-tjänst har tagits ur drift och det kommer inte längre att vara möjligt att använda tjänsten från den 1 januari 2023.

Vår 3D Print-tjänst, i drift sedan 2017, har varit ett innovativt initiativ för att utforska potentialen i en framtida digital leveranskedja. I många avseenden har det varit en framgångsrik verksamhet och har skapat viktiga insikter, bra kundrelationer och många lärdomar.

Vi har dock kommit fram till att 3D-verksamheten har för få synergier med vår kärnverksamhet för att kunna skala upp och utveckla den ytterligare. Vi behöver utnyttja våra resurser i andra delar av verksamheten och har därför tagit ett strategiskt beslut att avveckla 3D Print-tjänsten.

Vi stänger därför driften den 31 december 2022. 3D-portalen och relaterade tjänster kommer inte att vara tillgängliga efter detta datum.

Kunddata som laddas upp till 3D-portalen kommer att raderas den 28 februari 2023. För de som har lagt en beställning tidigare kan vi hjälpa till att exportera filer från systemet kostnadsfritt (i viss utsträckning) fram till den 31 december. Efter det datumet kan vi mot en avgift hjälpa dig fram till den sista februari.

Vi hoppas att vi har kunnat ge en bra service under den tid vi varit i drift.

Vänliga hälsningar,
PostNord Strålfors