Bransch Media

Digitalisering för Allente närmare kunden

Allente står för all entertainment. Namnet ska spegla det nya varumärkets position på marknaden och vad de strävar efter att erbjuda sina kunder.

– Nu är vi samlade, inte bara under ett gemensamt nordiskt varumärke utan även i ett gemensamt faktureringssystem som gör vårt dagliga samarbete och kommunikationen med våra kunder enhetlig och effektiv, säger Mia Brejcha, Customer Communication Specialist på Allente.


Den nya nordiska TV-distributören Allente är resultatet av en sammanslagning mellan Viasat Consumer och Canal Digital. I nära samarbete med Strålfors genomgår Allente en resa från fysisk till digital kommunikation, med målet att få en enad röst bakom det nya varumärket.

Samarbetet mellan PostNord Strålfors och Allente inleddes redan för över 20 år sedan då Strålfors var Canal Digitals samarbetspartner i frågor som gällde logistik, print- och fakturalösningar.

– Det är fantastiskt roligt att vi fått fortsatt förtroende att vara med på Allentes spännande resa. Vi har tillsammans arbetat med att nå de bästa förutsättningarna kring den digitala kommunikationen för samtliga Allentes marknader, säger Mia Jansson, Key Account Manager på PostNord Strålfors.

Mia Jansson, Key Account Manager på PostNord Strålfors och Mia Brejcha, Customer Communication Specialist på Allente.

En komplex övning

En sammanslagning mellan två etablerade varumärken på fyra olika marknader är en resa full av utmaningar såväl som möjligheter. När Telenor Group och NENT Group slog ihop Canal Digital och Viasat Consumer till bolaget Allente i maj 2020, bildades en gigant på den nordiska tv-distributionsmarknaden med över en miljon kunder och 300 anställda.

– Att slå ihop två bolag mitt under en pågående pandemi har varit mer komplext än vad vi kunde ana. Under alla våra planeringsövningar inför sammanslagningen var det ingen som kunde tänka sig att en pandemi borde inkluderas i riskanalysen. Vi möttes helt klart av oväntade utmaningar som våra medarbetare ändå lyckats hantera på bästa sätt, säger Mahmoud Mustapha, Group Chief Commercial & Marketing Officer på Allente.

– Vi har gått från att ha fyra olika system för att fakturera våra kunder till ett och samma i hela Norden. Det resulterar såklart i både sparad tid och sparade pengar för oss, säger Mia Brejcha, Customer Communication Specialist på Allente.

Splittrade system enas till ett

Vid sammanslagningen konstaterade Allente att de hade ett antal olika system med stora skillnader, internt mellan de två gamla bolagen, hos leverantörer och dessutom fanns stora skillnader mellan de olika marknaderna.

– De stora olikheterna gjorde det svårt att implementera gemensamma förändringar och beslut. Det vi ville göra i Finland gick inte att genomföra i Norge och det som vi gjorde i Sverige var vi tvungna att göra på ett annat sätt i Danmark, säger Nils Petter Jacobsen, Head of BSS Technical Support på Allente.

Nu har Allente i stället övergått till Access Interactive som gemensamt faktureringssystem för samtliga marknader. XML-filerna som används i botten är enkla att läsa in och att samarbeta kring.

– Vi har gjort en mängd anpassningar med hjälp av resurser hos PostNord Strålfors som har varit otroligt serviceinriktade och lösningsorienterade, säger Mia Brejcha.

Bättre kontroll och samma budskap alla kunder

– Vi har gått från att ha fyra olika system för att fakturera våra kunder till ett och samma i hela Norden. Det resulterar såklart i både sparad tid och sparade pengar för oss. Utöver det innebär ett gemensamt system även en ökad kontroll – vi kan genomföra snabba och små förändringar i innehåll eller utseende och framför allt säkerställa att alla Allentes kunder får samma budskap oavsett vilket land de bor i, säger Mia Brejcha, Customer Communication Specialist på Allente.

En annan fördel med ett gemensamt system är att det förenklar att avlasta för varandra över landsgränserna, exempelvis vid sjukdom eller semester.

– Vi har gjort en mängd anpassningar med hjälp av resurser hos PostNord Strålfors som har varit otroligt serviceinriktade och lösningsorienterade. De är en nordisk organisation precis som vi och det har varit positivt för oss att de har förståelse för våra behov kopplat till det, säger Mia Brejcha.

Digitalt arbetssätt underlättade

Pandemin har inneburit att en stor del av Allentes resa har skett från hemmakontor runt om i Norden, något som varit en utmaning men som lett till lärdomar och gemenskap.

– Det har varit speciellt att göra den här resan under en global pandemi, det var inget vi räknade med såklart, säger Mia Brejcha och fortsätter:

– Men nu i efterhand konstaterar vi att det digitala arbetssättet vi i början tvingades till har banat väg för ett väldigt nära samarbete mellan de nordiska länderna. Det tror jag Allente kommer att ha stor nytta av framöver.

Enklare att få med alla medarbetare

Att implementera centrala funktioner i ett bolag och sedan begära att alla ska förstå resan och syftet utan att involvera kan skapa avstånd eller till och med motstånd från medarbetare. Därför har det varit viktigt för Allente att inkludera hela bolaget, det vill säga alla medarbetare, i den här resan.

– Det arbetet upplever jag har varit enklare tack vare nya digitala arbetssätt, säger Mia Brejcha.

Allente har bara påbörjat sin resa och har en spännande tid full av möjligheter att se fram emot. I det ingår samarbetet med PostNord Strålfors.

– Framtiden med Strålfors som partner ger oss många nya möjligheter. Dels kommer vi fortsätta utveckla vårt nordiska fakturaprojekt – under 2022 kommer Allentes samtliga kunder ingå i vårt faktureringssystem och få sina fakturor via Access Interactive. Men Strålfors har även andra tjänster som vi tittar på tillsammans, exempelvis digitala brevlådor och SMS-fakturor via mobilen, säger Mia Brejcha.

PostNord Strålfors roll i samarbetet med Allente

PostNord Strålfors har i nära samarbete med Allente byggt ett system där all fakturering går via Strålfors Omnichannel-plattform, vilket har hjälpt Allente att accelerera sin digitala resa. Samtliga Allentes marknader använder Access Interactive för design av sin kundkommunikation. Strålfors eArkiv-lösning används för att lagra fakturorna som Allentes kunder enkelt ser på ”Mina Sidor”. Strålfors har också aktiverat ett antal nya digitala tjänster i projektet, till exempel Digitala brevlådor och B2B-fakturering samt Mobilfaktura i Danmark. 

Mia-Jansson_500x500_Bg-lightGrey.jpg
Mia Jansson
Key Account Manager, PostNord Strålfors

Har du precis som Allente behov av att kunna använda ett gemensamt faktureringssystem som gör det dagliga samarbete och kommunikationen med era kunder enhetlig och effektiv? Med oss som digital partner kan du låta dina kunder bestämma. Kontakta oss om du vill ha hjälp med att komma igång.

+46 (0)70 566 35 06
mia.jansson@stralfors.com

Skicka ett meddelande

Inspiration och fördjupning

Ikano-Bank_16-9.jpg

Digital partner med ett långt och nära samarbete

En Omnikanallösning från PostNord Strålfors ger både tids- och kostnadsbesparingar för Ikano Bank. Den stöttar också verksamhetens hållbarhetsarbete. Nyckeln är ett långsiktigt partnerskap där man utvecklas tillsammans.

Coop_16-9_Foto-cred.jpg

Så skapar Coop hållbar kommunikation

Coop är en av Sveriges största livsmedelskedjor med näthandel och 800 butiker över hela landet. Sedan 2010 har de ett strategiskt samarbete med PostNord Strålfors. – PostNord Strålfors agerar som en verklig samarbetspartner. De försöker hela tiden hitta lösningar och förbättra affären för oss som kund, säger Jonas Taube, reklamchef på Coop.

Kombispel_16-9.jpg

”En samarbetspartner som kan ta oss in i framtiden”

En unik lösning hjälper Kombispel att kommunicera med sin äldre målgrupp, som blir alltmer digital. Nyckeln är ett mångårigt samarbete med PostNord Strålfors och att arbeta både analogt och digitalt i samma flöde.

Smarter Communication Summit 2022

Den 25 oktober arrangerades årets Smarter Communication Summit på temat "Rethink!". Närmare 1000 deltagare från alla nordiska länder följde eventet live och online. Du kan nu ta del av videoinspelningar från keynotes, kundcase och paneldiskussioner och få inspiration till innovation.

Summit 2022