3-1_eInvoiceB2B_darker.jpg 16-9_eInvoiceB2B.jpg

eFaktura B2B

eFaktura B2B är lösningen för dig som hanterar utgående fakturor till kunder. Den minskar din administration, bygger bort felkällor och öppnar upp för alla de möjligheter som kommer med automatisering.

Krav på e-faktura till offentlig sektor

E-fakturor mellan företag är PostNord Strålfors hemmaplan i över 30 år. Vi har kunder från alla branscher och är en av Sveriges största leverantörer av EDI-tjänster. När du behöver förbättra din hantering av e-fakturor eller säkerställa att din nya lösning är strategiskt hållbar - då är det oss du ska prata med. För dig som är leverantör till offentlig sektor är den här lösningen perfekt.

Det kan finnas många anledningar till att frågan om e-faktura kommer upp på bordet. Kanske är det en formatanpassning eller ett lagkrav som ligger bakom, men den vanligaste anledningen är att kunderna ställer ett sådant krav. Då behöver du en EDI-lösning med e-faktura för att överhuvudtaget kunna sälja dina varor.

Varför eFaktura B2B från PostNord Strålfors? 

Vissa kunder vi möter håller redan på att anpassa sina system för elektronisk fakturering, men har stött på problem under vägen. Olika handelspartners har olika system som pratar skilda språk. Informationen kan behöva anpassas till olika branscher, kundunika format eller nationella och internationella standarder.

Våra EDI-baserade lösningar låter dig nå alla handelspartners – oavsett var i världen de finns och oavsett vilken standard de använder. Vi ser till att informationen anpassas på rätt sätt. Vi är naturligtvis en accesspunkt i Peppol och hanterar såväl Tieke i Finland som Nemhandel i Danmark.

Läs mer om hur Peppol funkar

Vi förstår helheten

Med PostNord Strålfors som digital partner får du inte bara hjälp med att översätta fakturaformat eller integrera system. Du får en partner som förstår alla steg i komplexa handelsflöden och som har erfarenhet av de vägval man ställs inför.

Vi har kunskapen som hjälper dig att identifiera de krav och förutsättningar som finns kring just din e-fakturalösning. Det handlar om både mjuka och hårda krav. Om allt från systemspecifikationer och systemkrav till att ge praktiska råd i implementationsprocessen.

Du som ska satsa på en e-fakturalösning måste vara förberedd. Det är så du undviker problem senare. Vi hjälper dig.

Det är enkelt

Enkelheten i vår tjänst är slående. Den har utvecklats och finjusterats under många år och vi kan snabbt hjälpa dig att komma igång med en lösning som passar just dig.

Kontakta oss så tittar vi på möjligheterna tillsammans

Du som vill utnyttja potentialen med ett helt digitaliserat handelsflöde bör höra av dig till oss. Ett möte med oss kostar ingenting, och du förbinder dig inte till något.

Kontakta oss

Inspiration och fördjupning

Peppol

Effektivisera dina betalningsflöden med Peppol

Med Peppol kan du ta emot och skicka dokument i alla format. Utan att göra några systemförändringar. Vi hjälper dig komma i gång. Det är enkelt! Läs mer om vad Peppol är och hur du gör för att ta del av dess infrastruktur!

BIM-offentlig-sektor-16-9.jpg

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Alla inköp inom offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer ska skicka e-fakturor och att alla offentliga organisationer ska kunna ta emot dem.