Om våra lösningar

Namnen på våra lösningar inom Business Integration Management har vi valt för att vara tydliga. Vi har grupperat dem för att vi snabbt ska kunna hitta rätt i vår dialog med kunder, så att vi kan prioritera rätt insatser från början.


Varför är den här grupperingen bra?

Våra tjänster och lösningar utgör tillsammans en matris. På ena sidan har vi tjänster som underlättar kundens relation med sina leverantörer. På andra sidan finns lösningarna som förbättrar kundens relation till sina kunder. Matrisen gör att vi tillsammans enkelt kan identifiera var de största utmaningarna finns.

Vissa tycker kanske att faktureringen är krånglig. De har svårt att attestera och godkänna fakturor från sina leverantörer. I själva verket visar det sig i vårt samtal att det är datakvaliteten i orderhanteringen som brister, och att det är där vi ska göra en insats.

Andra kanske har jobbat med digital orderhantering länge, men kan inte ta emot elektroniska fakturor. Ibland är anledningen så enkel att avdelningarna helt enkelt inte pratat med varandra, eller att man inte betraktat hela transaktionsflödet utifrån ett helhetsperspektiv,

Svårigheterna finns i en viss fas i flödet - men effekterna visar sig längre fram.

Och ibland kanske en kostnad måste tas, trots att värdet tillfaller en leverantör eller kund. Men nästan alltid får du också ett värde tillbaka.

Vi skapar ökad förståelse

Var finns utmaningen? Var uppstår problemet? Vem tillfaller värdet? Finns det fler värden som ni inte har tänkt på? Alla de här frågorna kan vi diskutera tillsammans, för att du ska kunna ta kontroll över dina flöden och dina möjligheter.

Vår tjänsteindelning hjälper att hitta dina utmaningar och jobba med rätt saker för att lösa dem. Transaktioner passerar många avdelningar, och vi behöver prata med alla. Det fina är att det nästan alltid leder till en ökad förståelse avdelningar emellan. Och det är viktigt när man ska skapa effektivare flöden. För det är den effektiviteten du som kund tjänar pengar på.

Varje företag är unikt

Det finns inga standardlösningar för EDI. Visst finns det standarder och format för meddelanden– och vi hanterar naturligtvis alla. Men när man arbetar med transaktionsflöden är varje företag unikt – med sina egna kunder och leverantörer, ibland i nischade branscher. Vi har lösningarna som är flexibla nog att anpassas till just din situation – och vi har metoderna för att snabbt hitta rätt.

Lösningar som stöttar varandra

På samma sätt som e-fakturatjänsterna hänger ihop med orderhanteringen i relationen till dina kunder, så hänger lösningarna även ihop på leverantörssidan. De är sammanflätade och stöttar varandra. Om indatan i ditt orderflöde håll hög kvalitet, så blir det enkelt att sköta faktureringen och att attestera.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Kontakta oss
Allt börjar med ett samtal. Vi kan hjälpa dig få överblick över dina flöden, både i relationen med dina kunder och med dina leverantörer. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

+46(0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande