Ordlista och förkortningar

Inom området EDI vimlar det av förkortningar och termer som kan vara svåra att hålla isär. Vår ordlista kan hjälpa dig hålla ordning på begreppen.

Affärsmeddelande

Ett affärsmeddelande är en elektronisk överföring av ett strukturerat meddelande som har en given funktion. Meddelandet kan följa regelverket för EDIFACT och/eller XML.

EDI

Förkortningen står för Electronic Data Interchange och är ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte av mellan olika system som t ex affärssystem. Utbytet av information är formatoberoende, vilket betyder att det kan följa till exempel EDIFACT eller XML.

Läs mer om EDI

4-corner model

En modell beskrivande de fyra aktörer involverade i utbyte av elektroniska dokument som avsändare, avsändarens VAN-operatör, mottagarens VAN-operatör och mottagaren. 4-corner model är även grundstenen i Peppol-nätverket.

CII

Cross Industri Invoice. Fakturaformat som är ett av två obligatoriska format att ta emot för mottagare i offentlig sektor i EU enligt EU Direktivet (2014/55/EU). Se Även PEPPOL BIS Billing 3.

DIGG 

Myndigheten för Digital förvaltning.

e2b

Ett norskt fakturaformat. Se även EHF.

EDIFACT

En standard för EDI som definierar hur ett elektroniskt dokument byggs upp och vad det innehåller. Standarden är framtagen av The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business (UN/Cefact).

EDIFACT-meddelande

Det finns över 200 EDIFACT-meddelanden. Vi har listat några exempel här:

  • PRICAT – pris- och artikellista
  • ORDERS – avropsorder
  • ORDCHG – avropsändring
  • ORDRSP – orderbekräftelse
  • DESADV – leveransavisering
  • INVOIC – faktura

EFH

EFH står för elektronisk fakturahantering och beskriver den interna hanteringen av en faktura i ett elektroniskt arbetsflöde hos en fakturamottagare. Det kan vara intern distribution av fakturor, kontering, attester och arkivering.

EHF

Det vanligaste formatet i Norge. Formatet är baserat på UBL och hanterar de flesta meddelandetyper som katalog, order, ordersvar, faktura etc.

EHF 3.0 hanterar den nya e-fakturastandard som gäller i EU. 

Fakturaportal

En tjänst där leverantören registrerar sina kundfakturor via ett webbformulär som sedan skickas elektroniskt till kunden i ett på förhand bestämt format. Se också Webb-EDI.

Finvoice

XML-baserat fakturaformat i Finland i huvudsak använt för trafik via finska banker. Finvoice 3.0 hanterar den nya e-fakturastandard som gäller i EU.

GLN

Global Location Number som är en internationell nummerserie från GS1 för att identifiera parter och deras adresser. Ansökan om nummerserie görs hos GS1 Sweden. 

GS1

GS1 är en världsomspännande och branschneutral organisation som drivs utan vinstintresse. Kärnverksamheten är att ta fram standarder som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt. I Sverige har GS1 ungefär 11 000 företag och organisationer i olika branscher som kunder. GS1 Sweden ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel, vilka också var med och grundade EAN, föregångaren till GS1. Validoo är GS1 Swedens helägda dotterbolag. 

NEA

Nätverket för Elektroniska Affärer - Neutral och oberoende intresseorganisation som genom att samla privata aktörer och myndigheter för att gemensamt lösa problem och hinder för digitalisering. 

NEA eRegister

Svenskt adressregister innehållande avsändande och mottagande parter för e-faktura och hela handelsflödet. 

Nemhandel

Dansk infrastruktur för att hitta mottagare av elektroniska dokument.

OIOUBL

Det vanligaste formatet i Danmark. Formatet hanterar de flesta meddelandetyper som katalog, order, ordersvar, faktura etc.

OIOXML

Ett fakturaformat i Danmark. Se även OIOUBL.

Open Peppol

Icke vinstdrivande medlemsorganisation som förvaltar och utvecklar Peppol.

Peppol

Infrastruktur för att hitta mottagare och skicka elektroniska dokument. Se även Peppol BIS.

Peppol BIS

Format inom Peppol baserat på UBL. Formatet hanterar de flesta meddelandetyper som katalog, order, ordersvar, faktura etc

Peppol BIS Billing 3

Fakturaformat baserat på UBL som är framtaget för att hantera den nya e-fakturastandard som gäller i EU. Fakturaformatet är ett av två obligatoriska format att ta emot för mottagare i offentlig sektor i EU enligt EU Direktivet (2014/55/EU). PEPPOL BIS Billing 3 är det enklaste och vanligaste av de två att använda för avsändare.

Peppol Directory

Adressregister innehållande mottagande parter för elektroniska dokument i Peppol.

SFTI

Single Face To Industry - Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel. Tar bl a fram standarder. 

Svefaktura

Det vanligaste svenska fakturaformatet. Baseras på XML. Svefaktura ersätts idag ofta av Peppol BIS Billing 3.

TEAPPSXML

Fakturaformat i Finland i huvudsak använt för trafik via VAN-operatörer.
TEAPPSXML 3.0 hanterar den nya e-fakturastandard som gäller i EU.

TIEKE

Finskt adressregister innehållande avsändande och mottagande parter för faktura.

UBL

Universal Business Language är en XML-baserad standard för elektroniskt utbyte av affärsdokument. Används t ex i Peppol BIS, OIOUBL och EHF.

UN/Cefact

The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business (UN/Cefact) är FN:s organisation för standardisering av processer, meddelanden och protokoll som används vid elektronisk kommunikation mellan företag.

VAN

Value Added Network. Benämning på tjänsteleverantörer av förmedlingstjänster för elektroniska dokument. Kallas även ofta för operatörer.

Webb-EDI

En lösning där den ena parten (ofta köparen) använder en lösning för EDI-kommunikation (meddelanden som genereras och tas emot direkt i affärssystemet) och den andra parten (ofta leverantören) använder sig av ett webbgränssnitt för att skicka affärsmeddelanden.

Webbportal

Webbportal är ett brett begrepp för tjänster på nätet och kan innebära olika funktioner, till exempel en fakturaportal eller webb-EDI.

XML

eXtensible Markup Language är en formatstandard från W3C för att strukturera och hantera information oavsett presentationsform.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Gratis konsultation
Behöver du konkreta tips på hur ditt företag kan utnyttja alla fördelar med EDI? Fråga oss om EDI. Vi har experterna som kan hjälpa dig.

+46 (0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande