EDI

PostNord Strålfors EDI-tjänst gör det möjligt för företag, myndigheter och organisationer att utbyta elektroniska meddelanden över hela världen.

stralfors-solutions-edi.jpg

PostNord Strålfors EDI-tjänster är förstahandsvalet för företag som vill möjliggöra kommunikation mellan olika faktureringssystem. Detta eftersom Strålfors EDI (Electronic Data Interchange) har förbindelser till alla större aktörer på den nordiska marknaden, samt till operatörer över hela världen. På så sätt kan fakturamottagare nås var de än befinner sig i världen. PostNord Strålfors är även en accesspunkt i den icke-vinstdrivande organisationen PEPPOL, Pan-European Public Procurement Online.

Vi hanterar alla typer av meddelanden i alla riktningar – allt från e-faktura till hela handelsflödet med order, ordersvar, leveransaviseringar till leverantörer, med mera.
Givetvis stödjer vi Svefaktura och Edifact.

I tjänsteerbjudandet för EDI ingår till exempel:

 • Konvertering mellan avsändarens och mottagarens format.
 • Formaten kan vara nationella, följa olika branschstandarder eller kundunika.
 • Handdatorer med appar är en tilläggstjänst som effektiviserar din order- och lagerhantering. Du får snabbare leveranser och risken för fel minskar betydligt.
 • Webb-EDI-lösningar som gör det möjligt att ha en rimlig fakturahantering och kommunicera med affärspartners utan att de behöver investera i egna ERP-system.
 • Onboarding av handelspartners.
 • Webbverktyg för track & trace och självbetjäning.


Vi erbjuder våra EDI-tjänster som fristående lösning eller som en del av PostNord Strålfors multikanallösning.

ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR INOM EDI


Affärsmeddelande

Ett affärsmeddelande är en elektronisk överföring av ett strukturerat meddelande som har en given funktion. Meddelandet kan följa regelverket för Edifact och/eller XML.EDI

Förkortningen står för Electronic Data Interchange och är ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte av mellan affärssystem. Utbytet av information är formatoberoende, vilket betyder att det kan följa till exempel Edifact eller XML.

Edifact

En standard för EDI som definierar hur ett elektroniskt dokument byggs upp och vad det unnehåller. Standarden är framtagen av The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business (UN/Cefact).

Edifact-meddelande

Det finns över 200 Edifact-meddelanden. Vi har listat några exempel här:

 • desadv – leveransavisering
 • invoic – faktura
 • ordchg – avropsändring
 • orders – avropsorder
 • ordrsp – orderbekräftelse
 • pricat – pris- och artikellista
 • recadv – mottagningsavisering

EFH

EFH står för elektronisk fakturahantering och beskriver den interna hanteringen av en faktura i ett elektroniskt arbetsflöde. Det kan vara intern distribution av fakturor, kontering, attester och arkivering.

ebXML

Den rekommenderade standarden för affärsmeddelanden från UN/Cefact bygger på ebXML. Exempel är core components (standardiserade affärstermer), protokoll och säkerhet (MSH) samt UMM (en modell för processbeskrivning).

Fakturaportal

En tjänst där leverantören registrerar sina kundfakturor via ett webbformulär som sedan skickas elektroniskt till kunden i ett på förhand bestämt format. Se också Webb-EDI.

GLN

Global Location Number som är en internationell nummerserie från GS1 för att identifiera parter och deras adresser. Ansökan om nummerserie görs hos GS1 Sweden

GS1

GS1 är en världsomspännande och branschneutral organisation som drivs utan vinstintresse. Kärnverksamheten är att ta fram standarder som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt. I Sverige har GS1 ungefär 11 000 företag och organisationer i olika branscher som kunder. GS1 Sweden ägs av Dagligvaruleverantörers Förbund och Svensk Dagligvaruhandel, vilka också var med och grundade EAN, föregångaren till GS1. Validoo är GS1 Swedens helägda dotterbolag. 

UN/Cefact

The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business (UN/Cefact) är FN:s organisation för standardisering av processer, meddelanden och protokoll som används vid elektronisk kommunikation mellan företag.

UNSPSC

United Nations Standard Product and Services Codes (UNSPSC) är en standard för klassificering av produkter och tjänster. Den används för sökning, jämförelse, inköp, kontering och statistik.

Webb-EDI

En lösning där den ena parten (ofta köparen) använder en lösning för EDI-kommunikation (meddelanden som genereras och tas emot direkt i affärssystemet) och den andra parten (ofta leverantören) använder sig av ett webbgränssnitt för att skicka affärsmeddelanden.

Webbportal

Webbportal är ett brett begrepp för tjänster på nätet och kan innebära olika funktioner, till exempel en fakturaportal eller webb-EDI.

XML

eXtensible Markup Language är en formatstandard från W3C för att strukturera och hantera information oavsett presentationsform. XML har dock inget standardiserat innehåll, något som tillförts med ebXML.