Input Management

Hantera all inkommande kommunikation automatiskt – både digital och fysisk. Så spar du dyrbar tid och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Lösningar

Mailroom-solutions_16-9.jpg

Mailroom Solutions

Vi kan hantera all din inkommande kommunikation automatiskt. Data från fysiska brev, digitala brevlådor och webbportaler läses in och skickas vidare via säkra gränssnitt till rätt mottagare. Lösningen är anpassad efter gällande lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Scanning-puff-16-9.jpg

Fakturaskanning

Med Fakturaskanning digitaliseras dina inkommande fysiska fakturor. Det förenklar din administration och minimerar kostnaderna.

Archive_Scanning-puff-16-9.jpg

Arkivskanning

Med Arkivskanning digitaliseras effektivt fysiska arkiv, allt från avtal och HR-arkiv till gamla bygglovshandlingar. Det gör arkivet sökbart – och GDPR-kompatibelt.

eArchive-16-9_2.jpg

eArkiv

Med eArkiv kan du lätt lagra all inkommande och utgående fysisk och digital kommunikation, både manuellt och automatiskt. På så sätt minimeras hanteringen av datan. Det ger dig effektivare processer som höjer kundupplevelsen.

Slipp tidsödande administration

Med våra Input Management-lösningar tas all er inkommande post och kommunikation från alla kanaler – fysiska som digitala – om hand säkert och automatiskt.

Det aldrig sinande inflödet av kommunikation från kunder, medborgare, myndigheter och företag ökar ständigt. Dessutom skapar användningen av nya kommunikationskanaler ytterligare indata som behöver hanteras.

Minimerade kostnader

Med Input Management samlas kommunikation från alla kanaler in innan den distribueras via säkra gränssnitt till rätt mottagare och rätt IT-system. Den effektiva processen ger dig full koll på din kommunikation. Resultatet blir att du slipper lägga dyrbar tid på administration, kostnaderna minimeras och kundupplevelsen maximeras.

Fysiskt blir digitalt

Den fysiska kommunikationen skannas in och informationen analyseras därefter automatiskt. Exempelvis identifieras vilken typ av dokument det handlar om, och andra relevanta dokumentdata. På så sätt blir den fysiska kommunikationen både sökbar och analysbar.

Hitta snabbt rätt information

All kommunikation, både inkommande och utgående, kan automatiskt lagras med vår lösning eArchive. Det gör innehållet sökbart och säkerställer en snabb, säker och enkel tillgång till nödvändiga dokument. En värdefull tillgång för exempelvis kundtjänst, som snabbt behöver kunna komma åt och se samma information som kunden sitter med.

Vill du slippa lägga tid på att hantera inkommande kommunikation?
Har du ett stort inflöde av kommunikation som kräver onödigt mycket administration? Vi har experter som kan hjälpa dig.

Kontakta oss