Internetbankfaktura

PostNord Strålfors erbjuder e-fakturering via internetbank i Sverige, Norge och Finland. Förbättra din kundnöjdhet med lättanvända lösningar som är tillgängliga när användaren vill.

IBF_875x580.jpg

Att skicka fakturor via internetbanken är en fördel för både mottagare och avsändare. Det gör det möjligt att erbjuda kundservice med hög kvalitet, samtidigt som du minskar kostnaderna för distribution och administration. Dessutom kan dina kunder hantera sina betalningar exakt när och var de vill.

Det krävs bara en enda datafil för att kommunicera med kunderna i flera olika kanaler, såväl digitala som fysiska. PostNord Strålfors delar datafilen och distribuerar ut fakturorna i den kanal som kunden önskar. Som en extra säkerhet trycker vi alla fakturor som inte når sin mottagare digitalt, och distribuerar dessa med fysisk post.

PostNord Strålfors lösning för internetbankfakturor innehåller också smarta tilläggstjänster. Till exempel kan handlingar arkiveras under hela dess livslängd och du bestämmer själv utseendet på webbfakturorna, för att kunna dra maximal nytta av den digitala presentationen.

Bastjänster

  • Administration av anmälan/avanmälan
  • Distribution av betalningsinformation till banken
  • Presentation och lagring av e-fakturan (eArkiv)
  • Webbverktyg för att följa upp hela flödet och se statistik

Smarta tilläggstjänster

  • Hantering av avvisade fakturor
  • Möjlighet till marknadsbudskap
  • Internetbankfaktura för småföretag
  • Rejecthantering
  • Bekräftelse till kund om anmälan
  • Anpassade rapporter