Så kan digitalisering sänka ditt företags miljöpåverkan

Visste du att 100 000 pappersfakturor kan motsvara 14 600 kilometer bilkörning eller en resa till Thailand tur och retur? Genom att digitalisera mera kan du bidra till en grönare planet. Vi förklarar hur.

Marknadstrender Hållbarhet
Johan Falk, grundare och ledare av Exponential Roadmap Initiative

"Se möjligheterna med att ligga i framkant"

 

Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att nå klimatmålen och kan bidra med en utsläppsminskning från 15 till 30 procent de närmaste tio åren enligt forskningen.

– Det är självklart inte tillräckligt – men nödvändigt för att klara klimatkrisen. Men samtidigt måste digitala företag ha en tydlig klimatkompass för att inte accelerera den globala uppvärmningen, säger Johan Falk, grundare och ledare av Exponential Roadmap Initiative.

Områden där digitalisering kan bidra är bland annat smartare användning av gemensamma resurser, ökad flexibilitet och bättre mätbarhet.

Minskad förbrukning

Men digitala lösningar öppnar också för en dematerialisering från fysiskt till digitalt. 
Förändringen i hur vi konsumerar musik – från cd-skiva till streamingtjänster – är exempel de flesta kan relatera till. Detsamma gäller elektronisk kontra fysisk kommunikation, där digitalisering leder till minskad förbrukning av skog och papper.

Läs hela intervjun med Johan Falk

Tydlig hållbarhetstrend hos många företag

Nordea sparar miljön genom digitalisering
 

Vägen till framtidens post

Det svenska företaget Kivra, som bland annat levererar digitala postlådor, har nyligen tagit fram en rapport, Vägen till framtidens post, som tydligt visar att konsumenterna föredrar digitala utskick från företag och andra verksamheter som de har kontakt med.

Enligt rapporten motsvarar 50 miljoner brev cirka 15 000 träd som då kan användas till annat än papperspost. Dessutom sparas ytterligare 1 900 ton CO2 i transporter. Rapporten visar också att en majoritet, 59 procent, av Sveriges befolkning anser att mer post borde skickas digitalt. Som främsta anledning till varför den ska skickas digitalt framhålls att det är mer hållbart/miljövänligt. 77 procent tycker det.

Kivras rapport Vägen till framtidens post

Nordea och Eon sparar miljö genom digitalisering

Det finns också tydliga krav på en årlig hållbarhetsrapport för större företag. De hållbarhetskriterier som ska redovisas är bland annat hur man arbetar med frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Ett exempel är Nordea, som startade Paperless Banking Program redan 2015, med syftet att ersätta fysisk kommunikation med digitala lösningar. Nordea har minskat sina CO2 utsläpp med mer än 3000 ton mellan 2019 och 2020 för paper & postal services enligt deras senaste hållbarhetsrapport. De redovisade även att de 2019, tack vare digitalisering, sparat 4 028 träd.

Nordeas hållbarhetsrapport

Samma år redovisade energibolaget Eon att elektroniska signaturer på kontrakt är ett annat sätt att minska pappersförbrukningen. Genom att undvika papperskopior och göra dokumentlagringen digital, kunde företaget spara 75 000 sidor papper under 2019.

Eons hållbarhetsredovisning

e-Boks under en timma

Den digitala brevlådan e-Boks, som PostNord är delägare i, har sedan starten 2001 arbetat konsekvent med hållbara digitala lösningar. Företaget har idag verksamhet över hela Europa med mer än 21 miljoner användare. Enligt e-Boks egen hållbarhetsrapport berättar de att de sparar 1 ton papper och 2 513 kilo CO2 varje timme! Siffror för 2020:

En e-Boks timme

”Det här sänker vårt klimatavtryck”

Ikano Bank har också investerat i digitalisering under en längre tid och den omnichannel-lösning som PostNord Strålfors levererat sparar både tid och kostnader åt företagets verksamhet i hela Norden – och stöttar samtidigt hållbarhetsarbetet.

Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank ABStefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank AB– Digitalisering skapar nya möjligheter och hjälper oss att bli mer effektiva, öka vår service mot kunden och sänker vår klimatpåverkan, säger Stefan Karlsson, Sustainability Project Manager, Ikano Bank AB.

Det finns flera aspekter med digitalisering utöver minskade pappersvolymer i utskicken. Bland annat ser Ikano Bank att de kan göra ytterligare besparingar i form av yta i arkiveringsprocessen när de går från fysisk till digital lagring.

– Med tiden kommer vi också kunna identifiera dokument lättare och mer effektivt än tidigare. Information som vi normalt skickar ut i fysisk form, kan nu på ett enklare sätt göras tillgänglig i våra digitala kanaler närhelst kunden behöver informationen, säger Stefan Karlsson.

Ikano Bank har samlat in basdata, som till exempel vatten-, energi-, värme/kyla-, och pappersförbrukning från 2018 och framåt.

– Vi använder datan för att förstå och sätta rätt prioriteringar framöver, säger Stefan Karlsson. Till exempel har vi minskat vår interna pappersförbrukning med 7,1 ton från 2018 jämfört med 2020, säger Stefan Karlsson.

Fler kunder som har Strålfors som digital partner:

Digitalize for the environment

Vägen till miljöstrategisk digitalisering

 

Digitalisering kan som sagt vara ett verktyg som gör det möjligt att minska miljöpåverkan och nå miljömålen – lokalt, nationellt och globalt. Det har forskarna Mattias Höjer och Tina Ringeson tagit fasta på och de har i guiden Digitalisera för miljön listat vad man bör tänka på för att digitalisering också ska främja hållbarhetsarbetet.  Guiden är utgiven av svenska Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för Sustainable Communications och den ger dig kunskap om var och hur du kan leta efter digitala lösningar på konkreta miljöproblem, samt uppmuntrar alla som arbetar med digital utveckling att rikta fokus på miljöutmaningar.
 
Läs mer om miljöstrategisk digitalisering
 
Och nu undrar du så klart om flygresor och pappersfakturor som vi började berätta om. Det är intresseorganisationen NEA (Nätverket för Elektroniska Affärer), där PostNord Strålfors också är medlem, som har ett grönt index på sin webbplats. Det illustrerar hur stor skillnaden kan vara i miljöpåverkan mellan pappersbaserade och elektroniska fakturor. Illustrationen bygger bland annat på forskningsrapporten Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden.

Kunderna frågar efter digitala lösningar

Mattias Norén, Head of Strategy and Business Development, PostNord Strålfors
 

– Vi ser en stor skillnad bland våra kunder. En del har kommit långt på digitaliseringsresan, som Ikano Bank, medan andra har en bra bit kvar. Det är inte svart eller vitt, säger Mattias Norén, Head of Strategy and Business Development på PostNord Strålfors.

– Det betyder att vi måste hjälpa dem där de är, utifrån deras behov. De har alla olika sorters utmaningar, men gemensamt för alla kunder vi arbetar med är att vi alltid har en dialog utifrån customer experience och kundresan. Det är där allt arbete med digitalisering börjar, säger Mattias Norén.

Att digitalisera delar av sin verksamhet är en direkt satsning på ett mer hållbart företagande, menar Mattias Norén.

– Vi hör ofta från våra kunder att konsumenterna efterfrågar digitala lösningar av miljöskäl. Det gör att pappersfakturor i allt högre grad ersätts av digitala betalningar och det som växer mest är mobilbetalningar och digitala brevlådor som Kivra, säger Mattias Norén och fortsätter:

– Digitalisering och digitala tjänster är i allmänhet ett bra och hållbart val. Men det kräver i sin tur att mottagare inte skriver ut dokumenten själv. I så fall minskas den positiva effekten, eller i värsta fall försvinner den helt.

Läs mer om våra digitala lösningar

Inspiration och fördjupning

Digitalisera-for-miljon_16-9_3-2.jpg

Digitalisera för miljön

För företag och organisationer som vill sänka sin klimatpåverkan kan digitalisering av kundkommunikationen vara en viktig pusselbit – om det görs strategiskt och på rätt sätt.

Johan-Falk_16-9.jpg

”Se möjligheterna med att ligga i framkant”

Att digitalisera med miljön i fokus gör det möjligt för företag att nå stora konkurrensfördelar. Det menar Johan Falk, grundare och ledare av Exponential Roadmap Initiative.

Sustainability_16-9.jpg

Att verka hållbart

Vi på PostNord Strålfors bryr oss. Att integrera hållbarhetsaspekter genom hela vår verksamhet är bra för kunderna, medarbetarna, ägarna och samhället.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om trenderna inom digital kommunikation och hur du kan kommunicera mer effektivt.

Kom igång!