Vi hjälper till att ställa om

Det nya e-fakturaformatet finns inbyggt i PostNord Strålfors Omnichannellösning.
– Vi vill hjälpa till så att våra kunder klarar omställningen i tid, säger Tom Rapaport, säljansvarig för B2B på PostNord Strålfors.

Myndigheterna är generellt sett bättre förberedda på de nya fakturaregler som börjar gälla i april i år. Lite värre ställt är det med leverantörerna.

Tack vare Omnichannel blir det väldigt lätt för kunden att anpassa sig till det nya fakturakravet.

– Här finns viss okunskap, säger Tom Rapaport och berättar att PostNord Strålfors tar kontakt med sina kunder och ser till att de har allt som krävs när lagen träder i kraft. Hemsida och annat informationsmaterial är också förberett för den som vill söka information.

PostNord Strålfors erbjuder sina kunder en Omnichannellösning, där e-faktura i de nya lagstiftade formaten är ett av flera tillgängliga alternativ.

– Tack vare Omnichannel blir det väldigt lätt för kunden att anpassa sig till det nya fakturakravet.

Danmark, Norge och Finland har redan lagstiftat om e-faktura och har kommit betydligt längre än Sverige i den digitala omställningen. Men Tom Rapaport tror att det kommer att gå fort i Sverige nu.

– Många i branschen har undrat varför omställningen inte kommit tidigare, tekniken har ju funnits länge. Och svaret är väl att det inte har prioriterats, för att det inte har krävts. Men det gör det nu.

Kravet på e-faktura kommer att driva på digitaliseringen i stort.

Och även om övriga nordiska länder har varit tidiga med lagstiftning har implementeringen tagit lite tid. I Sverige är det tvärtom, är Tom Rapaports uppfattning. Där kan besluten dröja, men när de väl är fattade ställer svenskarna om snabbt.

Han tror att de nya kraven på myndigheterna och deras leverantörer kommer att spilla över på resten av näringslivet. Det är en tendens som märkts i både Finland och Norge. Redan idag finns e-faktura i viss mån i svenskt näringsliv och Tom Rapaport tror att det kommer att bli vanligare även företag emellan.

– Kravet på e-faktura kommer att driva på digitaliseringen i stort. Men digitaliseringen driver också sig själv, och den som är väl förberedd har alltid en fördel gentemot den som inte är det. Och vi hjälper våra kunder att förbereda sig.

Karl-Johan-Engfors_500px_Bg-Grey-WG-1.jpg
Karl-Johan Engfors
Senior Key Account Manager

Kan du förbättra dina digitala fakturor?
Fakturan är en av de viktigaste kommunikationskanalerna för att nå ut till kunden. Våra experter på PostNord Strålfors berättar gärna hur du ska tänka för att nå bäst effekt.

+46(0)73 07 96 761
karljohan.engfors@stralfors.se

Skicka ett meddelande