Eye tracking

Med Eye tracking tar du reda på hur kunderna läser dina annonser och fakturor. Tekniken används för att mäta vad dina kunder ser på, samt hur länge och i vilken ordning. Informationen används sedan för att analysera, utvärdera och förbättra din kommunikation.

stralfors-eye-tracking.jpg

Människor är experter på att snabbt hitta vad de behöver veta – för att sedan sluta läsa. Du har i genomsnitt 16 sekunder på dig för att påverka kunden.

Med hjälp av Eye tracking och några direkta frågor till testpersonerna så får du de svar du behöver för att förbättra din marknadsföring. Du får reda på var på fakturan eller annonsen kunden letar efter specialerbjudanden, hur budskap avkodas och var de förväntar sig att informationen ska finnas. Allt detta hjälper dig att förbättra din kommunikation.

Eftersom både budskap och format på utskick brukar definieras i förväg så finns de största möjligheterna till att påverka kunden i design och layout. Enkla knep för att öka läsvärdet är till exempel att lägga till en faktaruta eller att understryka ett ord. Detta gör budskapet tydligare och lättare att ta till sig.

Fler av våra Insights-tjänster

16-9-Customer-Journey-Mapping-02.jpg

Customer Journey Mapping

Snabba och lättrörliga kunder ställer höga krav på din verksamhet. Med Customer Journey Mapping får du insikter och kunskap om vad dina kunder har för behov – i varje del av kundresan.

Neuroscience_16-9.jpg

Neuroscience

Med hjälp av neurovetenskapliga metoder går det att mäta hur hjärnan reagerar på olika typer av kommunikation. Vår undersökning ger en djupare förståelse för de roller fysisk och digital kommunikation spelar i människors vardag – och kan ge en fingervisning om var och när de olika kanalerna fungerar bäst.

16-9-analysis-insights-03.jpg

Kundinsikt och målgruppsanalys

Med Kundinsikter och målgruppsanalyser får du goda kunskaper och en solid grund att stå på. Grunden för ett bra samarbete är att du och dina samarbetspartners förstår vilka dina kunder är, hur de är segmenterade och vilka behov och beteenden dessa kunder har.

Ett effektivt verktyg för smartare kommunikation